‘Nederlandse Leeuw’ pakt grote vraagstukken op die politiek laat liggen

door | 3 januari 2018

Volgens stichting De Nederlandse Leeuw laat de politiek het afweten als het om grote vraagstukken als Europa of immigratie gaat en laat het publieke debat ernstig te wensen over. De Nederlandse Leeuw wil in die bres springen.

‘De Nederlandse Leeuw’ (DNL) organiseert op vrijdag 19 januari aanstaande een “nationale brainstorm” in Rijswijk. De stichting is een initiatief van “een groep bezorgde, maar enthousiaste Nederlanders die niet bij de pakken neer gaat zitten, maar actie wil ondernemen om grote maatschappelijke problemen aan te pakken.”

De politiek laat het op dit vlak volgens DNL afweten, omdat bevoegdheden zijn afgestaan aan Brussel en doordat de verkiezingscyclus korte-termijndenken in de hand werkt. “We constateren dat de politiek eigenlijk al decennialang niet tot echte oplossingen komt op grote thema’s. Sterker nog: Er wordt steeds minder over grote thema’s gesproken, want voor een belangrijk deel is besluitvorming die de toekomst van Nederland bepaalt in Brussel komen te liggen”, zo stelt de stichting op haar website.

In de analyse van DNL frustreert de passiviteit van de Nederlandse politiek op deze thema’s het publieke debat daarover, wat dan weer tot polarisatie in de samenleving leidt, doordat mensen niet gehoord worden en de problemen niet aangepakt worden. Die polarisatie trekt vervolgens een wissel op het verdere debat.

Om de maatschappelijke spanningen op thema’s als immigratie, Europese integratie, veiligheid en de verzorgingsstaat te verminderen, wil DNL nu de lacune opvullen die de politiek heeft laten vallen. Dat moet gebeuren door het organiseren van jaarlijkse conferenties waar de deelnemers oplossingsgericht over zulke thema’s in discussie kunnen gaan.

Op vrijdagavond 19 januari 2018 is er voor het eerst zo’n evenement in De Broodfabriek in Rijswijk, rond het thema van immigratie, de multiculturele samenleving en de Nederlandse identiteit. Als sprekers zijn diverse deskundigen uitgenodigd, maar niet de usual suspects uit de klapper van de NPO. Hoofdsprekers zijn trendwatcher Adjiedj Bakas en de Canadese psycholoog prof. Jordan Peterson, die respectievelijk zullen spreken over “Nederland in 2050 bij ongewijzigd immigratie en integratiebeleid” en “The end of progressive liberalism, immigration, and political correctness”.

De uitkomsten van de discussie worden aan het eind van de avond voorgelegd aan een panel van politici. Meer informatie en kaartverkoop op de website van De Nederlandse Leeuw.