Nederlands-Amerikaans één-tweetje om GeenPeil te dwarsbomen

door | 20 januari 2016

Terwijl Nederlandse media en politici hun best doen het komende referendum op 6 april dood te zwijgen en het belang ervan zoveel mogelijk te minimaliseren, hebben de Verenigde Staten een duidelijk signaal afgegeven bezorgd te zijn. Dit referendum, een initiatief van GeenPeil, is ontstaan als initiatief om het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne tegen te houden.

In opdracht van het Amerikaanse Congres moet er namelijk een diepgaand onderzoek komen naar de Russische infiltratie van politieke bewegingen in Europa. Dit werd deze week aangekondigd door James Clapper, directeur National Intelligence. James Clapper is de coördinator en het aanspreekpunt voor de Amerikaanse regering voor alle bestaande inlichtingendiensten. Dit nieuws werd verspreid via de Britse krant The Telegraph dat daarvoor een geheim dossier mocht inzien.

Nadat vorig jaar de Nederlandse inlichtingendienst AIVD, bij monde van haar directeur Rob Bertholee en Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk, reeds hun pijlen richtten op de zogenaamde toenemende Russische invloed in Nederland, lijkt het toen gepresenteerde AIVD-rapport één op één te zijn overgenomen door de Amerikaanse inlichtingendiensten. Zonder dat men aangaf te beschikken over enige informatie van concrete aard in de vorm van bewijzen of concrete aanwijzingen was het op z’n minst opmerkelijk dat de Amerikaanse veiligheidsdienst zich met name op Nederland richtte, en dan specifiek op de initiatiefnemers van het referendum van 6 april.

Dit is des te opmerkelijk aangezien er in het Amerikaanse dossier verder sprake was van beïnvloeding door Rusland via populistische partijen als Lega Nord, FPÖ en Front National. Het had dus voor de hand gelegen dat de aandacht zou worden gericht op concrete gevallen in desbetreffende landen zoals Italië, Oostenrijk of Frankrijk. In plaats daarvan koos men als ultiem voorbeeld van Russische dreiging GeenPeil.

Daarmee is het duidelijk dat voor de Verenigde Staten niet de vluchtelingenproblematiek of de opkomst van zogenaamde ‘populistische’ partijen de grootste dreiging vormt, maar het tegenhouden van het associatieverdrag met Oekraïne.

Enkele opmerkelijke zaken vragen om extra aandacht:

Het mogen inzien van geheime dossiers van de gezamenlijke geheime diensten door journalisten van prominente media, zoals The Telegraph, bevestigen het vermoeden dat er een directe relatie bestaat tussen Amerikaanse c.q. Britse geheime diensten en de belangrijkste westerse mediakanalen. Daarmee lijkt de beschuldiging die door Udo Ulfkotte werd geuit in zijn boek Gekaufte Journalisten, officieel te zijn bevestigd als zijnde waar.

De Amerikanen vermengen verder doelbewust de passieve invloed die de Russen zouden hebben en hun actieve invloed. Bij het laatste kan er worden gedacht aan actieve Russische betrokkenheid bij Westerse organisaties en media. Hiervan weten de Amerikanen echter geen enkel concreet voorbeeld te geven. In plaats daarvan wijzen ze op de passieve invloed van de Russen: Europeanen kijken naar Russische media en worden daar door beïnvloed. Maar ook dit is een algemene aanname die door Clapper niet concreet kon worden gemaakt.

Maar de aankondiging is vooral een aanval op personen. Immers, zonder enig bewijs worden de personen achter de GeenPeil actie verdacht gemaakt als Russische agenten en gelieerd aan dreigingen van buitenaf. Door het geïntegreerde westerse veiligheids- en inlichtingenbeleid is het voor Nederland onmogelijk de gevolgen van dit onderzoek beheersbaar te houden richting de betrokken personen. Zeker aangezien de Verenigde Staten dit beleid domineren en Nederland tot nu toe de Amerikaanse wensen met betrekking tot inlichtingen zo mogelijk inwilligde. De stap naar het ‘staatsgevaarlijk’ verklaren van Eurokritische personen en organisaties is daardoor moeilijk te vermijden indien men als Nederlandse overheid weigert op een ferme wijze afstand te nemen van dit Amerikaanse onderzoek.

Tot nu toe weigert de Nederlandse regering dit, bij monde van minister Plasterk, te doen. Waar geheimhouding in ons land een hot issue is als het gaat om de belangen van de Amerikaanse inlichtingendiensten, is het dat dus niet als het gaat om de belangen en rechten van de eigen burgers.

Tijdens de presentatie van het AIVD-rapport zei minister Plasterk nog: “Het is vooral zorgelijk dat het niet duidelijk is wat de bedoelingen van de Russen zijn.” En: “Een ontwikkeling om je grote zorgen te maken. Wat zijn de bedoelingen van Rusland?” Ten aanzien van de Russen had men dus geen flauw idee, aangezien men zelfs geen concreet bewijsmateriaal bezat. Maar waar men omtrent Rusland naar eigen zeggen in het duister tast, zijn de bedoelingen naar binnen toe klip en klaar: het beschadigen van partijen, organisaties en personen. Daarbij is een krant als de Telegraaf zelfs bereid te schieten op onderdelen van het eigen mediaconcern TMG, aangezien GeenPeil mede een initiatief is van GeenStijl, wat een onderdeel is van deze mediagroep.

Het doel van de regeringen van Nederland en de Verenigde Staten is verder de evidente uitwerking van het bekend maken van dergelijke onderzoeken en het daarbij aanwijzen van gevaren voor onze veiligheid. Zo’n evidente uitwerking is maatschappelijke uitsluiting van personen die bij de gewraakte partijen en initiatieven betrokken zijn. Reeds komen Nederlanders na het posten van Facebook-berichten over Rusland opeens niet door een AIVD-screening heen waardoor ze hun overheidsbetrekking verliezen, zo heeft onze redactie via betrokkenen vernomen. Dat de Nederlandse overheid actief bezig is mensen via hun werksfeer te beschadigen werd onlangs nog eens duidelijk door het optreden van de Nederlandse politie tegen PVV’er Mark Jongeneel die nota bene op zijn werk door de politie werd lastig gevallen, terwijl diezelfde politie naderhand mededeelde geen concrete zaken te hebben tegen zijn persoon.

In de strijd tegen afwijkende opvattingen zoals van PVV, SP of GeenPeil is dus elk middel geoorloofd. Dit belooft wat voor de toekomst.