Na de zweep de welvaart

door | 9 september 2021

“Affirmative action’ het positief discrimineren van zwarte mensen heeft in Nederland totaal geen prioriteit. Dat zou wel moeten gezien dat slavernijverleden”. Aldus Nancy Jouwe, Karwan Fatah-Black en Niels Mathijssen in Het Nederlands slavernijverleden – Na de zweep de welvaart” (De Groene 4.7.2019, pp. 48-51). Mijn klomp breekt niet vaak. Laat ik heel in ’t kort uitleggen wat de historische functie is geweest van de Trans-Atlantische slavenhandel in de mondiale geschiedenis: Die gedwongen migratie van Afrika naar de Amerika’s heeft geresulteerd in een dominante (half)zwarte bevolking van een groot aantal Midden-Amerikaanse staten en omvangrijke (half)zwarte minderheden in de overige Amerikaanse staten. Deze nakomelingen van de slavernij hebben thans in de Amerika’s een welvaartsvoorsprong op het moedercontinent van ca. 500 tot 2000 procent (de vergelijking van de huidige BBP’s per capita tussen de zwarte Afrikaanse staten en de Amerikaanse staten). Voor de slaven was de gevangenschap en gedwongen tewerkstelling natuurlijk een in beginsel ergerlijke dwangarbeid maar voor de nakomelingen werd dat verleden hèt godsgeschenk van de geschiedenis: “Na de zweep de welvaart”, inderdaad! Nooit werd zo onbedoeld een spijker zo raak op de kop geslagen. En overigens discriminatie, ook de positieve, is verboden in artikel 1 van onze grondwet.