Montenegrijnse experts willen betere begeleiding ex-gevangenen

door | 16 december 2013

Adequate voorbereiding en de behandeling van gevangenen en drugsverslaafden terwijl ze nog in instellingen verkeren zijn de sleutel tot hun resocialisatie en re-integratie in de samenleving. Het huidige beleid van de overheid is niet toereikend was de mening tijdens de conferentie over resocialisatie van ex-gedetineerden en verslaafden, die vorige week door de Christelijke Beweging Montenegro in samenwerking de Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa van de SGP werd georganiseerd.

Tweede Kans
We wijzen deze mensen af, ondanks dat ze hun straf hebben uitgediend. Eens een dader, altijd een boosdoener. Iedereen verdient in principe een tweede kans. Een taak van de christen is om te vergeven en mensen een kans geven om zich te bekeren, om te veranderen en een normaal leven te beginnen – zei Lav Lajovic, voorzitter tijdens de conferentie en directeur van de Christelijke Beweging.

Volgens hem is het de verantwoordelijkheid van ons allen, maar met name de overheid, om actief te zijn met concrete maatregelen en programma’s te regelen om deze mensen te helpen.

Lajovic zei ook dat studies hebben aangetoond dat Montenegro een hoge mate kent van terugkeer naar criminaliteit en verslaving.

Dit werd bevestigd door de directeur van de “Criminal correctionele faciliteit bij het Instituut voor tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties” Milaan Radovic die hieraan toevoegde dat Montenegro het land is met het grootste aantal gevangenen per duizend inwoners in de regio.

IMG_7729

Resocialisatie
Het blijkt dat gevangenen na uitzitten van hun straf niet zonder meer kunnen terugkeren in de samenleving. Ze worden simpelweg niet geaccepteerd. In veel gevallen hebben ze geen geld, geen ondersteuning. Ze vinden geen baan in verband met het stempel “crimineel” dat ze altijd dragen. Dat is de conclusie van het Bureau voor Werkgelegenheid. Directeur…. geeft aan dat het van groot belang is dat er meer samenwerking plaatsvindt tussen overheid, detentie inrichtingen, klinieken en resocialisatiediensten. “We moeten deze mensen kunnen begeleiden bij het vinden van werk, bij het opstarten van een eigen bedrijfje, bijvoorbeeld door het verstrekken van een minikrediet”.

De mensen vertrouwen ex-gevangenen niet, ze willen er niet mee te maken hebben. Dat is niet onlogisch, daarom moeten we deze mensen zichtbaar maken in de maatschappij. Iemand die nu een gevangene is, is morgen iemands buurman. Om een goede buur te zijn moet iemand sociaal geïntegreerd zijn – zei Slavica Rabrenovic, afgevaardigde van het Minsterie van Justitie. Daarom is het van belang dat ze in de gevangenis al getraind en begeleid worden. Een probleem daar is dat er te weinig gevangenispersoneel is, die bovendien niet getraind zijn in dit aspect van resocialisatie. “Soms zijn bewakers erger dan de gevangenen” aldus gevangenisdirecteur Rajovic.

Nederlands voorbeeld
IMG_7744Een van de sprekers op de conferentie was voormalig hoofdpredikant van het Ministerie van Justitie van Nederland J.D.W. Eebeek. Hij noemde “investeren in mensen de beste preventie van criminaliteit”. Volgens hem zijn veel gevangenen op zoek naar God, want “het geloof in Hem brengt hoop van een nieuw leven.”

– Het is noodzakelijk dat in Montenegro aftercare wordt georganiseerd. Dat is niet makkelijk, er moet een breed draagvlak gecreëerd worden in kerken, bedrijven, en sociale netwerken en de overheid – zei Eerbeek. De predikant noemde de SGP een “sterke voorstander van begeleiding van ex-gevangenen in Nederland”.

Eerbeek sprak over re-integratie met als voorbeeld de Stichting Exodus in Nederland. De filosofie van Exodus bestaat uit; leven, werken, het creëren van relaties en zingeving geven aan het leven. Op die manier worden met behulp van professionals en vrijwilligers terug de samenleving in geholpen. Het blijkt dat het begeleiden van gevangenen in Exodus goedkoper en effectiever is dan wanneer ze in de gevangenis zouden blijven.

Op de conferentie spraken in totaal 15 experts op het gebied van gevangenen- en verslavingszorg, waaronder Dr. Antonio Boscini van het San Petrinjano rehabilitatiecentrum uit Italie. Diverse professoren van Montenegrijnse universiteiten. Afvaardiging van het ministerie van Justitie, politie en diverse rehabilitatieklinieken. Organisator Svetlana Lajovic sprak van een enorm geslaagd event. “Alle betrokkenen op dit terrein waren bij de conferentie aanwezig. Er waren nog 25 mensen die aangegeven hadden te willen spreken, een enorm succes. Hiermee hebben we de discussie gestart over re-integratie van ex-gevangenen en verslaafden in de samenleving”.