Missie voor veilig leven

door | 25 juli 2008

Wat zijn de motieven van de NAVO om te opereren in Afghanistan? Wat doet de NAVO zoal in Afghanistan? Zomaar enkele vragen die gesteld werden tijdens een studiereis van Jonge Atlantici, waaraan ik ook deelnam. De heer Schaper, de Nederlandse ambassadeur bij de NAVO in Brussel, werd bestookt met vragen.

Donkere tijden worden gevolgd door nog donkerdere tijden. Na het Sovjet-regime werd in 1994 het land ‘bevrijd’ door de Taliban. De Taliban zijn afkomstig van de Wahhabieten, een streng orthodoxe islamitische sekte. Oprukkend naar het noorden veroverden deze strijders stad na stad. Hierbij vestigden ze hun hoofdkwartier in Kandahar, om vanuit die stad Afghanistan om te vormen tot een streng Islamitisch land.

De Taliban brachten nieuwe mode in het land: boerka’s voor de vrouwen en baarden voor de mannen. Alle vormen van media werden verboden op straffe van verminking, amputaties en zelfs executies bij niet-moslims. De heroïnehandel en opiumindustrie bloeide op. Van de opbrengst werden (en worden nog steeds) de Taliban van wapens voorzien.

Na de omverwerping van het Taliban-regime, bij de operatie “Enduring Freedom” van de Amerikanen in 2001, heeft de NAVO als missie de veiligheid in het land te bewerkstelligen.

Afghanistan is een land van de zogenoemde ‘As van het kwaad’, waarin aanslagen werden voorbereid. Het regime was een gevaar voor de wereldvrede is, terwijl het land armoede leed en dringend humanitaire hulp nodig had. Dat zijn de motieven om als NAVO in Afghanistan te opereren, aldus ambassadeur Schaper.

De Taliban zijn momenteel nog steeds actief, als guerrillastrijders, opererend vanuit de bergen, met name in het zuiden van het land. Zo ook in Uruzgan, de “Nederlandse” provincie, waar men regelmatig opgeschrikt wordt door ontploffende bermen en rinkelende kogelhulzen.

De Nederlandse militairen hebben het zwaar in Uruzgan. Meer dan eens vallen er gewonden, en zelfs doden. Het is opvallend, dat andere landen het laten afweten nu Nederland hulp nodig heeft, aldus Nederlandse media. Wellicht wordt hierbij uit het oog verloren dat niet ieder land blikken met militairen heeft klaarstaan. Verder moet niet uit het oog verloren worden dat Nederland voor de NAVO alleen in Afghanistan opereert, en andere landen hun militairen ook hard nodig hebben voor NAVO missies in Kosovo en Irak.

De aanwezigheid van Nederlandse militairen in Uruzgan is uiterst belangrijk. Nederland dient als lidstaat van de NAVO de internationale veiligheid serieus te nemen. Tevens hebben we als rijk land een taak als het om humanitaire hulpverlening gaat. Wellicht moet Nederland zich nog méér inzetten voor de missie Uruzgan!