Minachtig voor onschuldige levens

door | 2 juli 2021

“Dit is een bewijs van de minachting die het Kremlin heeft voor onschuldige levens” valt Boris Johnson het standpunt bij van onze regering die Rusland aansprakelijk stelt voor de MH17 slachtoffers (FD 26.5.2018, In het nieuws). Dat Rusland past voor een veroordeling zonder bewijs ligt voor de hand. En dat het Joint Investigation Team MH17 met de uitsluiting van vertegenwoordigingen van de Donbasrebellen en Rusland en een geprivilegieerd lidmaatschap van Oekraïne (mag informatie achterhouden als haar staatsveiligheid dat eist) partijdig is samengesteld, is evident. Het heeft z’n nut de MH17 ramp te bezien in zijn actuele geopolitieke context: In februari 2014 werd de wettige regering van Oekraïne omvergeworpen en president Janoekovitsj afgezet. Janoekovitsj was gekozen met de uitgesproken steun van de etnisch Russische inwoners van de oostelijke regio’s en voerde een pro-Russische koers. De oppositie tegen zijn bewind had de sympathie van de EU die al jaren een beleid voert om Oekraïne los te weken van Rusland en in te lijven in haar federatie. De door de EU toegejuichte (en gesteunde?) staatsgreep resulteerde in een burgeroorlog! In die oorlog steunt Rusland de opstandelingen en de EU Oekraïne. 

Over minachting voor onschuldige levens gesproken, hoeveel achting heeft de EU (inclusief Nederland) opgebracht voor de ca. 10.000 omgekomen inwoners van de Donbas, slachtoffers van een burgeroorlog waarvoor de EU een zekere medeplichtigheid niet kan ontkennen? Ca. 10.000 doden inclusief de 298 slachtoffers van de MH17 ramp. En al onze emoties zijn gereserveerd voor dat kleine groepje. De overige ca. 9700 oorlogsslachtoffers, etnische Russen in oost Oekraïne, doen er voor ons kennelijk niet toe, hoewel wij via ons EU lidmaatschap voor die oorlog medeverantwoordelijk zijn.