Mensenrechten in China onder druk

door | 1 december 2011

Brussel – Tijdens een symposium over mensenrechten in China, georganiseerd door Europarlementarier Bas Belder (SGP), en de Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK), spraken een aantal predikanten en voorvechters van mensenrechten in China, over de schrijnende situatie en vervolging.

Aan het woord was onder andere pastor Bob Fu, die vanuit Amerika de organisatie China Aid leidt. Hij sprak over diverse schrijnende gevallen van vervolging en mensenrechtenschending. Arrestaties, martelingen, verdwijningen, dingen die Dajun Zhang aan den lijve ondervond.

In de afgelopen jaren is de ondergrondse kerk in China door het hele land het doelwit geweest van vervolging door de Chinese communistische overheid, omdat ze vasthielden aan het christelijk geloof. Cijfers wijzen uit dat het afgelopen jaar een enorme stijging kende in deze vervolging. Met name kerkleiders, voorvechters van mensenrechten en minderheden worden enorm onderdrukt.

Op de vraag van Lucas Hartong (PVV) of de mogelijkheid bestaat om als ondergrondse kerk tot de `Three-Self Patriotic´ kerk toe te treden, om zo geregistreerd te zijn, en van daaruit invloed uit te oefenen, gaf Bob Fu aan dat  deze organisatie niet gezien kan worden als een kerk met bijbehorende eigenschappen, maar als een politieke organisatie in religieuze kleding. Tijdens een kerkdienst in de staatskerk worden eerst (communistisch) revolutionaire liederen gezongen, alvorens er gebeden wordt. De voorgangers zijn in dienst van de overheid.

Het is schokkend dat er zowel in het Europees Parlement als in Nederland geen aandacht is voor deze schendingen van mensenrechten in China. De `vrijheid van godsdienst´ in China bestaat niet zoals men graag wil horen. Het wegkijken van deze problemen verandert niets aan de onderdrukking van het communistische totalitaire regime in China. Het is goed dat de SGP en de PVV hier aandacht voor hebben.

Meer informatie:
De website van China Aid