Martin van Creveld

door | 7 juli 2013

Aankondiging

Medio oktober 2013 zal Uitgeverij De Blauwe Tijger een studie van de gerenommeerde Israëlische krijgshistoricus Martin van Creveld op de markt brengen. De auteur heeft in ons land reeds bekendheid gekregen met diens ‘Oorlogscultuur’ uit 2008. De nu te verschijnen studie gaat niet over zijn bekendere thema’s oorlog en leger, maar over mannen en vrouwen. De titel is De bevoorrechte sekse (The privileged sex).

Voor de Nederlandse vertaling heeft Martin van Creveld de oorspronkelijke Engelse uitgave compleet herzien en voorzien van een passend voorwoord. De Nederlandse uitgave zal door Martin van Creveld zelf gepresenteerd worden tijdens een serie presentatiebijeenkomsten in Nederland en Vlaanderen, waarvan één in de vorm van een debat in debatcentrum De Balie in Amsterdam. U kunt zich voor deze gelegenheid opgeven bij De Balie. Andere bijeenkomsten met dhr. Van Creveld zullen hier te zijner tijd worden bekend gemaakt.

Binnenkort zal de publicatie via onze webshop te bestellen zijn en zal deze in oktober – zonder verzendkosten – naar u verzonden worden.