Letland: Nieuwe partij moet macht centrumlinks breken en Russische minderheid isoleren

door | 29 september 2017

In Letland werd onlangs een nieuwe links-liberale partij opgericht die vooral stemmen weg wil trekken bij de centrumlinkse partij ‘Harmonie’.

Onder de leiders van de nieuwe partij ‘Par!’ (Voor!)  bevindt zich onder andere de destijds partijloze voormalige minister van Economische Zaken Daniels Pavluts en de aan de Soros-universiteit in Boedapest opgeleide politicologe Marija Golubewa.

Het doel van de partij wordt duidelijk uit de voorgeschiedenis, die bestaat in de afscheiding van vijf parlementsleden van de centrumlinkse partij ‘Harmonie’. Deze sociaaldemocratische partij is de enige grote partij in het Letse parlement die geen confrontatie maar maar juist ontspanning nastreeft in de verhouding met Rusland en het ook voor de rechten van de grote Russische minderheid in Letland opneemt. Harmonie is de grootste partij van Letland, maar de regering wordt gevormd door meer Lets-nationalistisch georiënteerde partijen.

Officieel heet het dat de partij zich in wil zetten voor “hervormingen” en het “overwinnen van de maatschappelijke kloof tussen verarmende bevolking en rijke oligarchen”, waarbij de partij ook mikt op “liberale” etnische Russen. In feite lijkt het er vooral om te gaan om de macht van Harmonie te breken door haar electoraat te versnipperen.

Volgens de leiding van de partij betrekt ze haar financiële middelen uitsluitend uit donaties van ondernemers. Nadere toelichting hierop wilde de partijleiding tegenover de Letse pers echter niet geven, wat geruchten voedt dat westerse ngo’s of diensten achter de nieuwe, sterk atlanticistische en eurofiele partij zitten.

Letland kent een grote Russische minderheid, volgens de telling van 2010 vormden etnische Russen 27,6 procent van de bevolking. Volgens cijfers uit 2011 is Russisch daarbij de thuis meest gesproken taal voor 37,2 procent van de bevolking, waaronder ook etnische Wit-Russen en Oekraïners. Etnische Russen in Letland kregen na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie echter niet automatisch het Letse staatsburgerschap, zodat nog altijd ruim veertig procent van de Russen in Letland geen burgerschap heeft.