Le Figaro: Frankrijk in de greep van repressieve en autoritaire razernij.

door | 13 juli 2021

In Le Figaro verscheen vandaag een vlammend betoog van politiek analist Mathieu Slama tegen de door president Macron aangekondigde maatregelen die ongevaccineerden uit het maatschappelijke leven gaan weren. Bij deze het betoog van Slama  vertaald en samengevat:

De Covid-pas wordt voor vrijwel het gehele sociale leven verplicht en niet geïnjecteerden zullen grotendeels van het sociale leven worden uitgesloten. Macron beweert feitelijk dat niet-gevaccineerden geen goede burgers zijn en dus de gevolgen van hun keuzes verdiend hebben: “Overal zullen we dezelfde aanpak hebben: goed burgerschap zullen we erkennen en beperkingen opleggen aan de niet-gevaccineerden in plaats van aan iedereen”.

Slama constateert dat Macron “hierdoor  een feitelijke ongelijkheid creëert tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden en een fundamentele breuk in ons sociaal contract introduceert, dat gebaseerd is op de rationele gehechtheid van de burgers aan het algemeen belang, hun vrije en geïnformeerde toestemming en gelijkheid voor de wet. Al deze grondbeginselen van onze democratie worden uit elkaar gerukt”.

Slama ziet een duidelijke strategie achter het beleid: “de regering gaat stap voor stap vooruit … en gaat telkens een stukje verder in autoritaire en vrijheidsberovende maatregelen”. Helaas zijn de instituties die de burger moesten beschermen niet in staat gebleken paal en perk aan het coronabeleid te stellen: “Sinds het begin van de pandemie hebben de Raad van State en de Constitutionele Raad niet opgehouden de maatregelen te legitimeren die het meest schadelijk zijn voor onze grondrechten en onze grondwet. Vandaag zijn er geen wettelijke waarborgen meer tegen de excessen van de gezondheidsautoriteiten.”

Het resultaat is niet minder dan een ineenstorting van de democratische rechtsstaat. Slama: “We moeten ons afvragen wat voor breuk met de democratie dit alles betekent. De permanente uitzonderingstoestand, de breuk in de gelijkheid tussen de burgers, het opzetten van een disciplinair en repressief systeem, deze extreme bureaucratisering van de sociale betrekkingen. Dit alles kent geen equivalent in onze recente geschiedenis”

Volgens Slama staat ook het hele idee van burgerschap op het spel: “Beseffen we wat het betekent dat burgerschap nu afhankelijk is van een goede gezondheid? Dat een gevaccineerde burger rechten heeft die een niet-gevaccineerde burger niet heeft? Dat het leven van een ongevaccineerd persoon nu gelijk is aan wat wij tijdens de lockdown hebben meegemaakt? … Wat het meest verontrustend is, is dat de meerderheid van de burgers zelf deze aanvallen op de rechtsstaat goedkeurt”.

Inderdaad, deze liberticide wordt goedgekeurd door een meerderheid van de bevolking en het parlement. Het gevolg daarvan is dat we in een  repressieve maatschappij terechtkomen. En die repressie komt niet alleen van bovenaf, maar ook burgers onderling kunnen elkaar gaan controleren en disciplineren: “… een maatschappij waar de Fransen zelf in staat zullen zijn de QR-codes van hun medeburgers te controleren en zo een politietaak te vervullen; een maatschappij waar elke handeling in het dagelijks leven onderworpen zal zijn aan strenge en gecontroleerde disciplinaire regels. Kortom, het algemene gebruik van de gezondheidspas leidt tot een heel repressief en disciplinair systeem …”.

Net als in Nederland, waar minister De Jonge stemming maakt tegen de ongevaccineerden, wordt er ook in Frankrijk toegewerkt naar een situatie waarin ongevaccineerden niet alleen uitgesloten worden van het maatschappelijk leven, maar ook de schuld zullen krijgen van het falende vaccinatiebeleid. Slama schrijft: “De manier waarop de regering deze stigmatisering van de niet-gevaccineerden heeft georkestreerd, verdient vermelding. Sinds enkele weken heeft de regering besloten om de niet-gevaccineerden tot zondebok te maken voor de gezondheidssituatie. De retoriek van de regering is eenvoudig:

‘Als wij in de herfst opnieuw moeten inenten, zal dat de schuld zijn van de niet-ingeënte mensen, en het is uitgesloten dat de ingeënte mensen betalen voor degenen die besloten hebben onbeschaafd te zijn. Er is een heel proces van chantage met het oog op herbezinning in het leven geroepen, met als resultaat een absoluut afschuwelijk klimaat waarin de niet-gevaccineerde een soort collectieve vogelverschrikker is geworden. Op sociale netwerken stroomt de haat naar buiten, sommigen gaan zelfs zo ver dat ze vragen recalcitrante mensen op te sluiten of alle zorgkosten in verband met Covid te laten betalen. En op de televisie hebben sommige commentatoren bijgedragen tot dit klimaat van haat, waarbij sommigen zelfs opriepen tot het oppakken van de niet-gevaccineerden door de politie en hen naar vaccinatiecentra te brengen, terwijl anderen opriepen tot het zo moeilijk mogelijk maken van het leven van de niet-gevaccineerden. Het hele land is in de greep van een repressieve en autoritaire razernij”.

Kort na de toespraak van Macron volgden vergelijkbare proclamaties in Duitsland. Als Duitsland en Frankrijk het eens zijn over deze nieuwe vorm van repressie, zal Nederland weldra volgen.

 

Afbeelding: The Focal Project