Kremlin stuurt aan op machtswisseling in Transnistrië

door | 9 november 2011

Hoewel de presidentsverkiezingen in Transnistrië (zie kader) pas in december plaats zullen vinden, is de officieuze campagne allang begonnen en niet gespeend van dramatiek.

Hoewel er nog meer kandidaten zijn, ziet het er naar uit dat de race vooral gaat tussen de zittende president Igor Smirnov, die president is sinds de onerkende onafhankelijkheidsverklaring van Transnistrië in 1991, en de voorzitter van het parlement van Transnistrië, Anatoly Kaminsky. In alle voorgaande gevallen heeft Moskou zijn steun uitgesproken voor Smirnov, die onuitgedaagd het bewind voerde over de smalle strook land die Transnistrië heet en er zijn politieke koninkrijkje en afzetmarkt voor de handeltjes van zijn familie van maakte.

Het lijkt er echter op dat Smirnov ditmaal uit de gratie is gevallen in Moskou. Het Kremlin steunt niet alleen openlijk zijn opposant Kaminsky, maar heeft Smirnov, die zelf een Russisch burger is, op niet mis te verstane wijze gevraagd om af te treden. Sommige analisten herleiden deze verandering van toon tot de koppigheid die Smirnov aan de dag heeft gelegd in de eindeloze onderhandelingen met de centrale regering van Moldavië om te zoeken naar een schikking in de Transnistrische crisis.

Tot veler verrassing gaf Smirnov niet toe aan de druk uit Moskou en klampt hij zich vast aan de macht, hopende dat hij voor de vijfde opeenvolgende keer president kan worden. Om de druk op te voeren hebben Russische openbaar aanklagers een zaak geopend tegen zijn zoon, een zakenman, die 160 miljoen roebels verdonkeremaand zou hebben, geld dat bedoeld was als humanitaire hulp voor de gepensioneerden in Transnistrië. Tegelijkertijd is Smirnovs dochter de mogelijkheid ontzegd om aan de verkiezingen voor de Russische Doema deel te nemen, waarbij er op gewezen werd dat zij maarliefst drie nationaliteiten bezit – de Russische, de Oekraïense en de Moldavische.

Kaminsky heeft daarentegen al een aantal ontmoetingen met hooggeplaatste Russische ambtenaren gehad en werd toegestaan om in zijn campagne materialen te gebruiken met Russische symbolen en foto’s met Russische leiders – een tactiek die hem veel electoraal voordeel oplevert in het pro-Russische Transnistrië, dat zwaar leunt op Russische hulp en goede verhoudingen met Moskou. De parlementsverkiezingen in december 2010 werden reeds door de partij van Kaminsky gewonnen.

De tijd zal uitwijzen of het Kremlin in staat zal zijn de oude figuren op het Transnistrische politieke toneel te vervangen en of deze verandering iets zal betekenen voor het onderhandelingsproces voor de vreedzame oplossing van de Transnistrische crisis. Een ding is zeker op dit punt – de presidentiële campagne belooft een felle te worden. Dat is op zich al een novum in Transnistrië.

Vertaling: Jonathan van Tongeren