Kozp slachtoffer?

door | 29 december 2020

Over de ‘inbraak met geweldpleging’ (nou ja vuurpijlen) in een vergadering van KOZP, kunnen we kort zijn: Je houdt je handen thuis. Dat gezegd zijnde: Een zekere uitlokking kan niet worden ontkend. De acties van KOZP zijn mede gericht op het ontregelen van andermans feestelijke optochten (‘Kick Out’, ’t klinkt niet pacifistisch). KOZP en Quinsy Gario hebben sinds 2011 ondanks welwillende medewerking van pers, media en politiek, de man in de straat niet kunnen overtuigen. Een ruime meerderheid van het Hollands publiek herkent zich niet in “Zwarte Piet is racisme”. De enige manier om Zwarte Piet nu weg te krijgen is dus manipulatie van hogerhand: De media vervangen Zwarte Piet door roetveegpiet. En burgemeesters maken afspraken met lokale ondernemers en middenstand: Zwarte Piet verdwijnt uit de etalages en wordt in de optochten vervangen door roetveegpiet. ‘Als het voor mensen pijnlijk is geconfronteerd te worden met de kleur van Zwarte Piet dan kiezen wij voor een andere lijn’. En dat argument opent dus de deur voor morele chantage: Zwarte Piet is sinds lang geleden probleemloos ingeburgerd in Suriname en de West maar hier kan de ‘witman’ geschoffeerd worden met het verwijt van racisme. Dat de man in de straat dat niet pikt ligt in de rede. Dat sommigen dan overreageren valt te verwachten. Onze gezagsdragers bedoelen het natuurlijk goed maar het blijft een vorm van vals spel en meten met twee maten. Onze bestuurlijke elite mag zich bezinnen op eerlijkheid en de plicht tot het praktiseren van fair play.