Kohl wilde helft Turken uitwijzen

door | 6 augustus 2013

De vroegere bondskanselier Helmut Kohl wilde de helft van de in Duitsland wonende Turken uitwijzen. Zo blijkt uit een onlangs openbaar geworden notulen van een gesprek dat Kohl had met de Britse premier Margaret Thatcher in oktober 1982. “Het zou onmogelijk zijn voor Duitsland om het huidige aantal Turken te assimileren”,  zo citeert Der Spiegel uit het verslag dat na dertig jaar automatisch publiek toegankelijk is gemaakt.

Thatcher Kohl“In de komende vier jaar zal het noodzakelijk zijn het aantal Turken met 50% terug te brengen”, zo verslaat Thatchers persoonlijk secretaris A.J. Coles de voornemens van de bondskanselier die toen net vier weken zijn ambt bekleedde. Naast de twee regeringshoofden en de notulist was alleen Horst Teltschik, adviseur en vertrouweling van Kohl, aanwezig bij het gesprek dat tijdens Thatchers bezoek aan Bonn plaats vond.

“Duitsland heeft geen problemen met de Portugezen, Italianen en zelfs de Zuidoost-Aziaten, omdat deze gemeenschappen zich goed integreren”,  zo parafraseert Coles het Duitse perspectief. “Maar de Turken komen uit een heel andersoortige cultuur. (..) Duitsland heeft elf miljoen Duitsers uit Oost-Europese landen geïntegreerd. Maar dat zijn Europeanen en is dus geen probleem.”

Duitse Turken hebben in het kader van het wereldkampioenschap voetbal in 2006 een vlag geknutseld. Foto: Rainer Zenz

Duitse Turken hebben in het kader van het wereldkampioenschap voetbal in 2006 een vlag geknutseld. Foto: Rainer Zenz

Kohl waarschuwde in het gesprek indringend voor het “botsen van twee verschillende culturen”.  Als voorbeelden noemde de Duitse regeringsleider gedwongen huwelijken en zwart werkende Turkse immigranten. Turken zouden “niet tot integratie in staat zijn en overigens ook niet willen integreren”, zo stelde Kohl als oppositieleider al.

Concreet zou Kohl gedacht hebben aan het meegeven van een premie aan Turken die tot vrijwillige terugkeer bereid zouden zijn. Hij zou daarbij gedacht hebben aan een afkoopsom van de sociale verzekeringsafdrachten van de Turken in kwestie. Een dergelijk programma is ook daadwerkelijk in gang gezet, maar bleek een misser, niet meer dan 100.000 Turken nam het aanbod aan om met een premie van 10.500 D-Mark en een afkoopsom van hun pensioenvoorziening naar Turkije terug te keren.

Kohls bureau in Berlijn heeft via een persverklaring laten weten dat de weergave van het gesprek volgens de oud-bondskanselier correct is. Of hij nog altijd achter deze uitingen staat, wil hij in het midden laten, omdat hij geen actief politicus meer is. Politici van SPD en Groenen proberen uiteraard politieke munt te slaan uit de persaandacht voor de dertig jaar oude documenten.

Kohl was bondskanselier van West-Duitsland en later van het herenigde Duitsland van 1982 tot 1998.  Bij zijn aantreden woonden er ruim anderhalf miljoen Turkse staatsburgers in Duitsland, bij zijn aftreden ruim twee miljoen, waarbij in Duitsland geboren kinderen automatisch Duits staatsburgerschap verwierven. In 2011 telde Duitsland volgens officiële statistieken bijna drie miljoen ingezetenen van Turkse afkomst.