Klokkenluider Huig Plug stelt Nederlandse staat aansprakelijk

door | 12 december 2020

Op donderdag 10 december 2020 werd er in de Tweede Kamer over rapportbrief ‘melding 2015396’ van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gesproken.

Melding 2015396 was afkomstig van een voormalig verpleegkundige van het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg.

IGJ: Deze melder rapporteerde aan de hand van diverse concrete voorbeelden tekortkomingen in het medisch handelen, onprofessionele bejegening en tekortkomingen in het kwaliteitssysteem. De IGJ besloot de melding nader te onderzoeken

Voorafgaand aan het commissiedebat stuurde ik een link naar de leden van de Tweede Kamer van een video op het YouTube-kanaal van De Blauwe Tijger. Daarin legde ik aan hen uit dat ik samen met artsen, verpleegkundigen en piw’ers van het gevangenisziekenhuis zou kunnen aantonen dat er met de rapporten van de Inspectie J&V en de IGJ is gesjoemeld …

Inspecteur-generaal Henk Korvinus bleek op 22 oktober 2020 zelfs een klacht van meer dan TIEN artsen en verpleegkundigen niet serieus te hebben genomen! (Eerste link) (Tweede link)

Dit kan allemaal worden aangetoond door de piw’ers, verpleegkundigen en de artsen van het gevangenisziekenhuis (JCvSZ) Men beschikt over beeldmateriaal, audio-opnames en explosieve documenten.

Voorafgaand aan het debat over het gevangeniswezen stuurde ik ook enkele vragen op aan de leden van de Tweede Kamer. (Vragen-aan-CIE-J+V) Men had deze informatie kunnen gebruiken om daarna in eigen bewoordingen vragen aan Minister Dekker te stellen. De Cie J&V heeft daar op 10/12/2020 helaas geen gebruik van gemaakt. Ik moet wel zeggen dat de kamerleden Michiel van Nispen (SP) en Gidi Markuszower (PVV) wél hun nek voor mij (en mijn collega’s) hebben uitgestoken. Daar ben ik hun zeer dankbaar voor.

Mijn leven en strijd staat in het teken van waarheidsvinding en rechtvaardigheid en het beschermen van weerloze mensen en kinderen. Als mensen en kinderen (sporters, turnsters en gedetineerden) in gevaar zijn dan moet er onmiddellijk worden ingegrepen. Als men bewust wacht en/of wegkijkt dan is dat in mijn ogen een misdaad!

Op de lijst met potentiële vragen komen de namen van minister Sander Dekker en zijn vriendin Marieke van der Plas voor. Dat heeft een reden: ik, klokkenluider Huig Plug, heb enkele jaren met Marieke samengewoond. Wij hebben gezamenlijke vrienden, vriendinnen en kennissen. Dekker en zijn partner blijken in de zomer van 2020 in een privé-setting over mij te hebben gesproken … Vlak daarna kwam er een schandaal naar buiten bij de gymnastiekbond KNGU (Eerste link) (Tweede link)

De afgelopen jaren werd ik op een extreme manier onder druk gezet, geframed en geïntimideerd. Men schuwde geen enkel machtsmiddel. Drie keer stond de politie aan mijn huisdeur, ik werd door de politie en een onbekende eenheid van de weg afgeplukt en zelfs twee keer gearresteerd …

Ik werd ook nog onterecht ontslagen (namens minister Dekker, ik had drie klokkenluidersbrieven naar hem toegestuurd…) terwijl het onderzoek nog liep dat naar aanleiding van mijn meldingen was opgestart …

Ik kan, samen met de artsen, verpleegkundigen en piw’ers van het gevangenisziekenhuis JCvSZ, bewijzen dat de Dienst Justitiële Inrichtingen en het Ministerie van Justitie jarenlang de noodsignalen van het personeel van het JCvSZ heeft genegeerd. Men heeft hierdoor de veiligheid en gezondheid van de gedetineerden en personeelsleden van Penitentaire Inrichting Haaglanden (PIH) in gevaar gebracht. (PIH is het geheel van Justitieel Centrum voor Somatische Zorg, het Penitentiair Psychiatrisch Centrum, de United Nations Detention Unit en het International Crime Court.)

Ik stel de Nederlandse staat aansprakelijk en zal binnenkort een rechtszaak opstarten tegen het Ministerie van Justitie. Het is daarbij van groot belang dat het Pikmeer-arrest wordt vernietigd zodat alle ambtenaren hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Huig Plug
Katwijk aan Zee
Documenten: