Kijktip: Gemeenschappelijk Landbouwbeleid – Vloek of zegen?

door | 25 juni 2013

Terwijl EU-lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement onderhandelen over aanpassingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid heeft Arte  vanavond een thema-avond onder de kop ‘Oogst goed, al goed’. Om kwart over acht zendt de Frans-Duitse televisiezender een programma uit waarin een gezin gevolgd wordt bij het boodschappen doen. Aan de hand daarvan wordt het subsidiebeleid onder de loep genomen. De subsidies zorgen voor betaalbare levensmiddelen en zouden kleine boeren moeten beschermen. In de praktijk blijkt dit echter niet te werken en profiteren vooral grote bedrijven van het subsidiebeleid. In de documentaire wordt kritisch gekeken naar de totstandkoming van prijzen en wat de gevolgen zijn, bijvoorbeeld voor de kwaliteit van producten. Ook de ecologische gevolgen van massaproductie worden belicht.

050048-000_gemeinsamagrarpolitik_01

Om 21:00 uur volgt dan een documentaire die gewijd is aan het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie. Het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid bestaat in regels en subsidies voor boeren. In de documentaire wordt met diverse betrokkenen, zoals boeren en ministers gesproken over de vraag wat het landbouwbeleid eigenlijk inhoudt en waartoe het landbouwbeleid dient. Zo wordt duidelijk hoe uiteenlopend verschillende betrokkenen tegen het beleid en de gevolgen ervan aankijken. Ook komt naar voren hoe ingewikkeld het is om voor 27 lidstaten een gemeenschappelijk beleid te bepalen dat recht doet aan alle verschillende belangen.

De documentaire biedt ook een historisch overzicht van de totstandkoming en ontwikkeling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Na de Tweede Wereldoorlog ging het er vooral om de voedselvoorziening veilig te stellen, vanaf de jaren negentig is er veel oog voor de concurrentiepositie van de Europese landbouw. Verschillende landen worden bezocht, waarin ook uiteenlopend tegen het beleid aangekeken wordt, in Frankrijk ziet men het vooral als economisch beleid, in Duitsland wil men de landbouw vooral concurrerender maken en in Polen werkt zo’n 17% van de bevolking in de landbouw en doorgaans op kleinere boerenbedrijven, de EU zet daar in op modernisering, wat ook schaalvergroting inhoudt.

Arte, dinsdag 25 juni, 20:15 uur, Preiskampf – Was ist unser Essen wert? en 21:00 uur, Gemeinsame Agrarpolitik – Fluch oder Segen? (herhaling op 7 juli resp. om 8:55  en 9:40 uur)