Kamer wil druk op China om deportatie Noord-Koreanen

door | 5 maart 2012

Een kamermeerderheid wil stevige internationale druk op de Volksrepubliek China om een einde te maken aan het deporteren van Noord-Koreaanse vluchtelingen naar hun vaderland. Zuid-Korea heeft deze kwestie onlangs aangekaart bij de VN-Raad voor Mensenrechten.

Zuid-Koreanen demonstreren tegen de deportatie van Noord-Koreaanse vluchtelingen door China.

Minister Rosenthal is verzocht om Zuid-Korea hierin te ondersteunen, samen met zijn Europese collega’s.
De Kamer vraagt zich af wat Noord-Koreaanse asielzoekers te wachten staat bij terugkeer.

Het Reformatorisch Dagblad schrijft over “zware straffen”. De doodstraf of jarenlange opsluiting in de Noord-Koreaanse goelag zijn zeer waarschijnlijk.

Hieronder de Kamervragen die gesteld zijn aan minister Rosenthal van Buitenlandse zaken.

_______________________

Schriftelijke vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Kortenoeven (PVV), Timmermans (PvdA), Pechtold (D66), Ormel (CDA) en Voordewind (CU) aan de minister van Buitenlandse zaken over de Chinese deportaties van Noord-Koreaanse vluchtelingen naar hun vaderland

1-3-2012

–          Heeft u kennisgenomen van het bericht dat China consequent doorgaat met het deporteren van Noord-Koreaanse vluchtelingen naar hun vaderland?

–          Is de inschatting juist dat jaarlijks zo’n 5000 Noord Koreanen door China worden teruggestuurd naar hun land? Is er enig zicht op wat hen staat te wachten bij terugkeer in Noord-Korea?

–          Op welke wijze heeft u zich in de afgelopen periode ingespannen – mede in internationaal verband – om deze Chinese deportaties bij de Chinese autoriteiten aan te kaarten? Welke resultaten heeft dit opgeleverd?

–          Is China gevoelig voor internationale druk hieromtrent? Hoe kan deze druk verder door u en de internationale gemeenschap worden opgebouwd?

–          Is het bericht juist, dat Zuid-Korea de kwestie onlangs heeft aangekaart bij de VN-Raad voor de Mensenrechten? Kunt u deze stap nader toelichten? Wat zouden hiervan de gevolgen kunnen zijn?

–          Bent u bereid om Zuid-Korea zoveel mogelijk bij te vallen in deze actie en wilt u tevens op Europees niveau bij uw collega’s in de Raad Buitenlandse Zaken bepleiten dat ook zij zich serieus inzetten voor deze zaak? Op welke wijze en op welke termijn kunt u dit doen?