Kalverboer, de enig fatsoenlijke functionaris in ons landsbestuur?

door | 6 september 2021

De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Onze kinderombudsvrouw, ik herinner mij haar als een pedagogisch extremiste die de politiek correcte opinie lanceerde dat ‘Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting en discriminatie, en dus in strijd is met het Kinderrechtenverdrag’ – waar haalde ze de nonsens vandaan? Diezelfde mevrouw Margrite Kalverboer dus, blijkt nu de enig onafhankelijke overheidsfunctionaris met genoeg onafhankelijk ordinair fatsoen om de overheid te wijzen op haar ordinair fatsoenlijke zorgplicht jegens een paar handenvol zwaar minderjarige Nederlandse kinderen, grotendeels kleuters godbetere, die onze overheid dus naar Nederland behoort te halen. Wat mankeert er in godsnaam aan het moreel van onze huidige overheid – de elite van de verwende watjes van na de babyboom generatie? Te gevaarlijk om die kleuters op te halen uit de Koerdische kampen waar ze nu zitten? Kampen die godbetere platgelopen worden door internationale hordes van journalisten en TV-crews? Desnoods stuur je een lijfwacht van mariniers mee maar die peuters en kleuters zijn Nederlandse peuters en kleuters die je daar niet aan hun lot mag overlaten. Het risico dat er een paar toekomstige bommengooiers tussen zitten horen we voor lief te nemen en bovendien, daar zijn wij zelf bij, nietwaar?