Juncker: Eurofiel die zondigde tegen Europese gedachte

door | 20 november 2014

Als toenmalig premier van Luxemburg was Jean-Claude Juncker verantwoordelijk voor regelingen waardoor multinationals belastingen konden ontduiken. Een zaak die op gespannen voet staat met de Europese gedachte. Inmiddels is Juncker echter wel voorzitter van de Europese Commissie kunnen worden en lijkt een motie van wantrouwen in het Europees Parlement weinig kans te maken.

Juncker doet zich graag voor als Europeaan in hart en nieren. Zo stelde hij voor zijn aantreden dat hij met een investeringsprogramma van 300 miljard euro wil komen om voor economische en welvaartsgroei te zorgen. Het is onduidelijk waar dat grote bedrag vandaan zou moeten komen en hoe Juncker het in concreto zou willen inzetten, maar in het licht van de recente onthullingen staat Juncker er gekleurd op. Dezelfde man die goed 25 jaar, eerst als minister van Financiën en later als premier, verantwoordelijk was voor het financiële reilen en zeilen van het ministaatje en er voor zorgde dat diverse multinationals hun belastingen niet meer in de andere EU-lidstaten maar in Luxemburg betaalden, probeert zich nu te positioneren als voorvechter van het welzijn van alle EU-lidstaten.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden met een internationale focus: Volg Novini!

Juncker zelf, die in de campagne als ‘Mr. Europe’ werd opgevoerd ziet hier uiteraard geen tegenstrijdigheid. Liever had hij helemaal niet gereageerd op de onthullingen, maar omdat de publieke druk daarvoor te groot was, stelde hij tegenover het Europees Parlement dat alles per slot van rekening legaal was en dat anderen zoals Nederland en de Ierse Republiek het ook zouden doen.

En zo wordt weggewuifd dat EU-lidstaten op deze manier miljarden aan belastinginkomsten kunnen onttrekken aan andere EU-lidstaten. Een verschijnsel dat enerzijds vergemakkelijkt wordt door de Europese integratie en anderzijds haaks staat op de Europese gedachte.