Jaap Harteveld : Open brief aan ChristenUnie augustus 2020 

door | 13 augustus 2020

Geliefde broeder en/of zuster in Christus, 

Deze brief zit al vanaf maart te malen in mijn hoofd, maar het kwam er tot heden niet van. 

Mijn naam is Jaap Harteveld, ZZP’er sinds 2013 uit nood geboren omdat je na je 50e in deze maatschappij niet meer serieus wordt genomen door de ondernemingen. 

Ik zat naar een studie van Derek Prince te kijken waarbij hij aantoonde dat ook organisaties of op de rots dan wel op zand zijn gebouwd en ik ben bang dat het laatste op u betrekking heeft. 

De ChristenUnie is de partij die ik sinds zijn oprichting mijn vertrouwen heb gegeven om mij te vertegenwoordigen en mijn vrijheid te beschermen. 

Dit zei Jezus over de politici in zijn tijd volgen Mattheüs 23 vers 27: 

Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeën, gij geveinsden, want gij zijt den witgepleisterden graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinigheid. 

Over de ambtenaren uit die tijd liet hij duidelijk blijken dat ze corrupt waren. Degene zoals Mattheüs en Zacheüs waren voorbeelden hiervan en iedereen wist dat dit de praktijk was en niet een uitzondering. 

Politiek en ambtenarij zijn in de tijd niet veranderd, omdat de mens niet is veranderd. 

Vergeet niet dat Jezus het tegen gelovige politici zei en in deze merkwaardige tijd merk ik dat u niet anders bent. 

U heeft mij de vrijheid ontnomen en bent een tiran geworden. 

U heeft bepaald dat ik niet meer met het openbaar vervoer mag reizen, want u denkt toch niet dat ik een mondkapje ga dragen. Mijn dochter met astma is gedoemd dit wel te doen, omdat ze zo dom is in de randstad te blijven wonen, waar de tirannie al aardig zijn kop begint op te steken. 

U gaat dadelijk bepalen dat ik verplicht ben een vaccin te nemen, daar ik anders wordt uitgesloten van deelname aan de maatschappij. Ook hieraan ga ik geen gehoor geven daar alleen ik bepaal wie aan mijn lichaam komt, wat volgens mij in de grondwet staat vastgelegd. 

Onze Schepper heeft ons zo gemaakt dat we elk virus kunnen overleven en Psalm 91 staat niet voor niets in de Bijbel, dus wat heeft u te vrezen. 

Verder verbaast het mij dat de heer de Jonge en dus ook u, zich laat beïnvloeden door satanisten als Lady Gaga en Bill Gates. 2 

Als ze op een tweet van Jezus zouden antwoorden, weet ik zeker dat Hij zal zeggen: Satan achter mij! 

Nee jullie voelen zich gevleid en heulen graag met onze vijanden. 

Het verbaast mij tevens dat alle macht gegeven is aan één corrupte organisatie WHO en onze eigen corrupte RIVM. 

Het moet toch ook voor u duidelijk zijn dat er geluisterd moet worden naar meerdere meningen en dat er een dialoog op gang moet worden opgezet. 

Maar nee, u voert een censuur uit en mensen met andere meningen worden de mond gesnoerd. 

Als een Brabantse dokter met een goedkope oplossing komt voor het probleem, die hij gehoord heeft uit Frankrijk en de VS, dan past dat niet in uw strategie van de vaccins die hoe dom dan ook al gekocht zijn (kat in de zak, maar ja het is toch het geld van de burger en de politici varen er wel bij) 

Verder vind ik het vreemd dat onze Premier marxisten met open armen ontvangt, die alle aandacht krijgen en elke regel mogen overtreden, terwijl verontrustende burgers die hun recht van vrijheid zien afgenomen worden, in een bus worden gekwakt en naar een politiebureau worden afgevoerd als haringen in een ton. 

Dan hebben we het nog niet gehad over het geval Minister Schouten die niet voor de eigen achterban de boeren opkomt, maar de politiek uitvoert van GroenLinks, D66 en de proleet Timmermans. Zij kunnen waarschijnlijk hun ogen niet geloven. 

Je verwacht toch dat als de ChristenUnie in de regering gaat zitten, dat deze voor de boeren opkomt. 

Je verwacht toch dat als de ChristenUnie het beleid van D66 uitvoert dat zij had kunnen eisen dat Jeruzalem als hoofdstad van Israël wordt erkend en de ambassade daar naar toe wordt verhuisd. 

Verder vind ik het eng dat u het lot van de burger in handen legt van de wetenschap. Deze mensen hebben nog nooit kunnen vooruitzien, dus waarom legt u alle macht bij hen en luistert u niet naar onafhankelijken? 

In de films van vroeger over het creëren door de wetenschap van Frankensteins zat echt wel een waarheid en waarschuwing. 

Verder hoor ik weinig over een berisping of straf voor China die het virus de wereld in heeft gestuurd en we weten echt wel waarom dat juist in 2020 plaatsvindt. Het boerenverstand heeft altijd gelijk. 3 

Verder mijn zorgen over de publieke omroep die alleen fakenews verspreidt. Zelf in het jeugdjournaal wordt er altijd negatief gedaan over Israël en Trump, de objectiviteit is ver te zoeken. 

Zij zijn al decennia lang een staatsomroep en een geluid voor links. Ik zie tenminste sinds de jaren tachtig alleen linkse mensen de scepter zwaaien bij de NPO. 

U begrijpt dat ik geen vertrouwen meer hebt in u en misschien als troost voor u op geen enkele politieke partij. Ik ga volgend jaar als er geen verandering hierin komt, voor het eerst in mijn 60 jarig bestaan niet stemmen. 

Ik weet dat deze brief zinloos is en dat we onder de C van communisme komen, maar ik weet gelukkig ook dat hier in Nederland verzet gaat komen. 

Ik kan nog wel 10 kantjes doorgaan, maar dat is Paarlen voor de zwijnen werpen. Nee, ik zal de macht die we hebben gegeven aan de EU niet ter sprake brengen. 

Deze brief gaat ook naar onafhankelijke media, die in ieder geval dan weten dat ze een medestander hebben en ik wil hen danken voor hun moedige strijd tegen de corrupte media. 

Dankzij de corona heb ik de onafhankelijken gevonden en kan ik sinds jaren weer de Nederlandse taal horen, want ik keek allen alleen nog naar de serieuze Amerikaanse media. 

Met vriendelijke groet, 

Jaap Harteveld 

Altijd vrij in Christus door zijn kostbaar bloed.