IS HOOGOVENS EEN CRIMINELE ORGANISATIE?

door | 17 maart 2021

Door Klaas Maas.

“Topstrafpleiter Meester Bénédicte Ficq klaagt Tata Steel aan” kopt mijn Leidsch Dagblad (dd. 5.2.2021). Is Tata Steel Europe een criminele organisatie? Of is Ficq een hysterica? Hoogovens (de oude naam) is precies wat de naam zegt, een bedrijf dat hoogovens exploiteert om via een smeltproces ijzererts om te zetten in ijzer dat vervolgens verwerkt wordt tot diverse staalproducten. Hoogovens maakt daarmee deel uit van één van de oudste industrieën ter wereld; een industrie die uit onze materiële cultuur niet weg te denken valt, maar daarin nog steeds een sleutelrol vervuld. Het is dus een noodzakelijke industrie, die tevens werkgelegenheid en winst levert, maar het is ook een vervuilende industrie. Daarom wordt het productieproces in opdracht van de Overheid gecontroleerd door een onafhankelijke inspectie en krijgt Hoogovens op grond van de inspectierapporten, van de Overheid toestemming om zijn productieprocessen uit te voeren. Daarmee neemt de Overheid ook de verantwoordelijkheid op zich van de vervuiling door die productieprocessen net zoals de Overheid bijvoorbeeld verantwoordelijk is voor de vervuiling van ons land door het gemotoriseerde snelverkeer. Die overigens veel omvangrijker is dan de vervuiling door de hoogovensprocessen. Maar misschien is Ficq wel van plan om na Tata Steel ook alle autobezitters aan te klagen voor het “gewetenloos en opzettelijk dumpen van gevaarlijke stoffen in de lucht en bodem van ons dichtbevolkte land”. Ficq klaagt Tata Steel aan waar zij de Overheid zou moeten aanklagen. De rechter die de aanklacht van Ficq accepteert is verkeerd bezig en zou wegens professionele incompetentie ontslagen moeten worden.