Iers referendum homohuwelijk niet ‘vrij en eerlijk’

door | 20 mei 2015

Op vrijdag 21 mei mogen de kiezers in de Ierse Republiek zich uitspreken over een grondwetswijziging die onder andere het homohuwelijk zal invoeren. Diverse organisaties, waaronder de European Christian Political Movement (ECPM) hebben echter ernstige bedenkingen bij het verloop van de referendumcampagne.

De Poolse europarlementariër Marek Jurek stelde hier vragen over tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement:

“Meneer de voorzitter! Vrije verkiezingen bestaan niet slechts in het eerlijk tellen van de stemmen. Vrije verkiezingen betekenen in de eerste plaats dat er een eerlijke campagne plaats kan vinden. Dit geldt evenzo, of misschien te meer, voor een referendum. En daarom is het nodig iets te zeggen over de zorgwekkende informatie die ons drie dagen voor het Ierse referendum bereikt, en die vragen oproept over de eerlijkheid van dat referendum.

In strijd met Ierse wetgeving, met name de uitspraken van het Hooggerechtshof, krijgen partijen geen gelijke vertegenwoordiging in het referendum-debat. [..] Er zijn zeer ernstige gevallen van intimidatie en pesterij door werkgevers die hun werknemers te verstaan geven dat zij ‘Ja’ moeten stemmen in het referendum. Wat heeft dit alles met democratie te maken?”

De ECPM vermeldt verder de volgende voorbeelden van druk en oneigenlijke beïnvloeding:

  • De nationale politie lijkt de Ja-kant actief te ondersteunen. De Ierse politie heeft echter tot taak de integriteit van de stembureaus en het tellen van de stemmen te bewaken. Reden te meer waarom een instantie als de politie geen kant zou mogen kiezen in deze zaak.
  • Alle publiek gefinancierde politieke partijen in het Ierse parlement voeren actief campagne voor een Ja-stem ten aanzien van het homohuwelijk en dreigen hun leden uit de fractie te zetten wanneer ze de partijlijn niet volgen.
  • Amerikaanse multinationals met hun hoofdkwartier  in Ierland, zoals Facebook en Google, dragen hun werknemers op ‘Ja’ te stemmen en hiervoor campagne te voeren op sociale media.
  • De overgrote meerderheid van de media, zowel publiek als privaat, zijn sterk vóór en lijken geen acht te slaan op de uitspraak van het Hooggerechtshof die hen verplicht om 50/50 ruimte toe te wijzen aan groepen aan beide zijden van het debat.

Tot slot is er ook nog sprake van buitenlandse inmenging. Een artikel op CitizenGo wijst op directe of indirecte beïnvloeding van de Ierse regering door een Amerikaanse organisatie genaamd Atlantic Philantropies. Ook Breda O’Brien van het christelijke Iona Institute schrijft hierover in de Irish Times.