Huig Plug overhandigt zijn AD-artikel aan alle ministers!

door | 22 augustus 2020

Huig Plug, klokkenluider van het gevangeniswezen, stond vrijdag 21 augustus 2020 bij het Ministerie van Algemene Zaken.
Tijdens de inloop van de wekelijkse ministerraad deelde hij zijn verhaal uit het Algemeen Dagblad uit aan:
Minister Wouter Koolmees
Premier Mark Rutte
Staatssecretaris Hans Vijlbrief
Minister Wopke Hoekstra
Minister Carola Schouten
Minister Eric Wiebes
Minister Arie Slob
Minister Sander Dekker
Minister Stef Blok en Ferd Grapperhaus
Minister Sigrid Kaag
Minister Ank Bijleveld
Check alle filmpjes.
 
Sinds 11 november 2019 heeft Plug de vaste kamercommissie Justitie & Veiligheid ingelicht. Er is sprake van corruptie en een extreme angstcultuur op het terrein van de Penitentiaire Inrichting Haaglanden, dit wordt al jarenlang afgedekt door de hoofddirectie van de Dienst Justitiële Inrichtingen en andere topambtenaren van J&V.

Michiel van Nispen van de SP en Attje Kuiken van de PvDA stelden op 2 juli voor om een nieuw onderzoek op te starten naar de toestand in het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg, maar dat werd afgeschoten door de coalitie, ze werden helaas gesteund door de FvD, SGP en Haga…

Plug heeft genoeg materiaal in zijn bezit om minister Dekker & Grapperhaus om te duwen, hij kan tevens talloze topambtenaren aanwijzen die betrokken zijn bij het afdekken van zeer ernstige ambtsmisdrijven.

Plug is na 22 solo-demonstraties geen onbekende voor de Koninklijke Marechaussee, de politie, de particuliere beveiliging en de bijzondere beveiligingsgroepen. Deze mannen en vrouwen hebben hem toevertrouwd dat er binnen Algemene Zaken en andere ministeries driftig over hem wordt gebeld, gemaild etc. Iedereen wordt voortdurend op de hoogte gehouden waar Plug zich bevindt, waar hij koffie/fris drinkt en waar hij naartoe wandelt.

Huig Plug wil met een grote schoonmaak op het hoofdkantoor Justitie en Binnenlandse Zaken aan de Turfmarkt 147 beginnen.

Hou https://deblauwetijger.com in de gaten voor updates over het mega-corruptieschandaal bij Justitie & Veiligheid