Hoe Nederland werd overvallen door Corona

door | 23 januari 2021

Hoe werd Nederland overvallen door corona? Met de wijsheid van de terugblik: Als door een storm in een glas water die door de post-boomer generatie die nu aan de knoppen draait ervaren werd als het hevigste noodweer van de afgelopen halve eeuw.

Ruim een halve eeuw geleden woedde wereldwijd de Hongkonggriep (1968-1969): circa 1 miljoen slachtoffers wereldwijd in minder dan twee jaar tijd. Dat geeft met de doorberekening van de bevolkingstoename sindsdien ongeveer 2 miljoen slachtoffers.

Corona eiste tot nog toe 800.000 doden (in ons land nu ruim 6.000). Met dat wereldwijde verloop en de gerede kans op vaccins en geneesmiddelen binnen het komende halfjaar is het onwaarschijnlijk dat corona de Hongkonggriep zal evenaren. U kunt natuurlijk wijzen op ons quarantainebeleid, maar de effectiviteit daarvan kan worden betwijfeld. België scoorde met een veel strenger beleid dan Nederland omgerekend ongeveer het dubbele aantal doden. Zweden zit, met een vrijwel afwezig quarantainebeleid, tussen Nederland en België in. Het beleid van de Verenigde Staten wordt alom aangeduid als chaotisch, maar het land scoort zeker niet slechter dan België. Kortom, ik denk dat wij door moeder natuur een beetje gematst zijn en dat wij ons wijs maken dat ons prudent beleid daar iets mee te maken heeft gehad.

Ik deed in oktober 1968 mijn doctoraal en trouwde in december 1969. Om ons radicaal linkse, aanlopende huwelijk heen woedde de opstand der studenten (Parijs, Berlijn, Cohn Bendit, Dutschke, Regtien, het Maagdenhuis en zelfs het Leidse Academiegebouw had een symbolisch bezette ruimte). De democratisering van de universiteit bezorgde minister Veringa slapeloze nachten, de coalitie had het er moeilijk mee en ook de oppositie had geen duidelijk antwoord. Verder was daar de kwestie Vietnam. En daarnaast was er de aanzet van de seksuele revolutie en overwogen ongeveer alle progressieve gehuwde mensen overspel met wederzijds goedvinden (of niet). Samenvattend: voor de Hongkonggriep bestond geen enkele belangstelling. Die pandemie deed zijn werk als een dief in de nacht: velen werden bestolen maar niemand had daar erg in. En, niet onbelangrijk, de economie bleef gewoon draaien!

Onze samenleving is daar niet slechter van geworden. Waarom kan uw generatie daar geen voorbeeld aan nemen? Ik wens u wijsheid maar bovenal een vermogen tot relativering, bij uw verdere kritische commentaar bij Nederlands onvermogen om de belangen van de volksgezondheid juist te wegen tegen het algemeen belang.