Groot verschil tussen meningen burgers en journalisten

door | 2 april 2014

Een peiling van het IMAS-instituut onder Oostenrijkers laat zien dat er een groot verschil is tussen de percepties en opinies van burgers en journalisten. Vooral ten aanzien van Europese integratie en immigratie lopen de zienswijzen sterk uiteen.

Terwijl 67 procent van de burgers wil dat Oostenrijkse tradities bewaard blijven, is slechts vijf à zeven procent van de journalisten het daar mee eens. Anderzijds spreekt 86 procent van de journalisten zich voor een actievere rol van de Europese Unie uit. Van de ondervraagde burgers lijkt dit echter slechts 46 procent wenselijk.

Grote verschillen zijn ook te zien ten aanzien van het immigratiebeleid. Van de burgers spreekt 33 procent zich uit voor beperking van de immigratie, terwijl van de journalisten slechts 3 procent deze mening deelt. Ten aanzien van de multiculturele samenleving was er meer overeenstemming tussen burgers en journalisten. Van beide groepen sprak zich slechts respectievelijk 24 en 23 procent uit voor een sterkere doorzetting daarvan.