Beppe Grillo zet zichzelf te kijk, Vijfsterrenbeweging wil samenwerken met Verhofstadt

door | 9 januari 2017

Beppe Grillo, de leider van de jonge Italiaanse politieke partij ‘Vijfsterrenbeweging’ (M5S) is naar buiten getreden met zijn mening dat de Vijfsterrenbeweging beter uit de eurosceptische EFDD-fractie kan stappen en dat hij aansluiting wil zoeken bij de liberale ALDE-fractie onder leiding van Guy Verhofstadt.

M5S stond bekend als eurosceptische partij en de leden van de beweging verkozen, toen de partij destijds het Europees Parlement binnen kwam, dan ook aansluiting bij de EFDD-fractie onder leiding van UKIP’s Nigel Farage. De andere opties die destijds aan de leden werden voorgelegd waren de gematigd eurosceptische ECR-fractie en de fractie van de Groenen/EVA.

De M5S is een partij die ideologisch lastig in te delen is en het is vooral haar euroscepsis die de partij verbindt met de andere leden van de EFDD-fractie. Dit zou naar verluidt aanleiding zijn geweest om te zien naar een andere fractie. Ideologisch zou M5S echter nog het beste in de uiterst linkse EUL/NGL-fractie passen, waar overigens wel meer eurosceptici bij aangesloten zijn. Die optie overweegt M5S echter niet eens, waarschijnlijk omdat er reeds andere Italianen in die fractie zitten.

Het laat zich denken dat vooral de kwestie van macht en invloed doorslaggevend is voor deze curieuze stap van Grillo. Na de Brexit zal UKIP immers verdwijnen uit het Europees Parlement en zal de impact van de EFDD-fractie, die toch al gering is, nog verder afnemen. Onder dit oogpunt valt ook alsnog aansluiten bij de ECR-fractie af. De ECR is weliswaar de op twee na grootste fractie in het Europees Parlement, maar het vertrek van de Britse Conservatieven zal een forse aderlating zijn en het is maar zeer de vraag of de fractie in een volgende zittingstermijn van het EP wel voortgezet zal worden.

Vandaar de keuze van Grillo voor de ALDE-fractie van Guy Verhofstadt. Er zou ook overwogen zijn alsnog aansluiting te zoeken bij de Groenen/EVA, maar deze zouden dit subiet afgewezen hebben. Verhofstadt is echter opportunistisch genoeg om wel serieus op de avances van Grillo in te gaan. Het was voor hem immers moeilijk te verkroppen dat de ECR-fractie na de laatste EP-verkiezingen groter werd dan de ALDE-fractie. Ook heeft Verhofstadt zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van het Europees Parlement, waarbij hij de steun van M5S goed kan gebruiken.

Grillo denkt met ALDE op safe te spelen, omdat het zeker is dat deze fractie ook op de langere termijn zal blijven bestaan. Zowel Grillo als Verhofstadt staan er echter gekleurd op, want eerder hebben ze elkaar bepaald niet gespaard. Dan doet het op z’n minst de wenkbrauwen fronzen als ze nu ineens samen zouden gaan werken.

Binnen Grillo’s partij bestaat er overigens ook enige verbazing over deze stap en in de ALDE-fractie zijn er ook tegenstanders van het verwelkomen van M5S. Het is dus geen uitgemaakte zaak. Wat wel duidelijk is, is dat deze stap het anti-establishment-imago van de Vijfsterrenbeweging geen goed zal doen.