Grapperhaus

door | 3 februari 2021

Bij de Corona-reglementering heeft minister Grapperhaus zich doen kennen als een dienstklopper. Dat lokt uit dat ook zijn gedrag kritisch geobserveerd wordt. Evenwel, de 1,5 meter regel geldt als verplichting alleen in de publieke ruimte en wordt dan nog opportunistisch gehanteerd: De ruim 5000 BLM demonstranten op De Dam op Tweede Pinksterdag, waaronder de burgemeester van Amsterdam, zijn op opportuniteitsgronden ongemoeid gelaten. Voor de privésfeer is die 1,5 meter niet meer dan een dringend advies: De overheid handhaaft niet achter de voordeur. Het is daarom nogal inconsequent en minder dan grootmoedig om kritiek te hebben op het niet strikt nakomen van de 1,5 meter regel op de recente bruiloftspartij van minister Grapperhaus en echtgenote die, wegens de corona regels, in kleine kring is gevierd. Blijkens de op de voorpagina van de Telegraaf gepubliceerde foto (hoeveel werd voor die foto betaald?) bestond het gezelschap vooral uit paren, voor wie de 1,5 meter regel sowieso niet geldt, en lijken de afstanden tussen die paren ruwweg in de buurt van de 1,5 meter te blijven. (Op zo’n foto zijn de afstanden in de richting van de lens natuurlijk wat moeilijker te schatten). En deze bruiloft was evident een privé gebeuren. Kortom, geen zaak om naar slakken te gaan zoeken om daar zout op te leggen. Zo’n vergezocht commentaar bij een bruiloft hoort eigenlijk niet in de krant thuis en zeker niet op de voorpagina.