Giorgio Agamben. Vaccinatie en tweederangsburgers

door | 23 oktober 2021

Zoals altijd wanneer een despotisch noodregime wordt ingesteld en de grondwettelijke vrijheden worden opgeschort, is het resultaat, zoals het geval was met de Joden onder het fascisme, discriminatie van een categorie mensen, die automatisch tweederangsburgers worden. Dit is het doel van de invoering van de zogenaamde groene pas. Dat het hier gaat om discriminatie op grond van persoonlijke overtuigingen en niet op grond van objectieve wetenschappelijke zekerheid, blijkt uit het feit dat in wetenschappelijke kringen nog steeds wordt gediscussieerd over de veiligheid en doeltreffendheid van vaccins, die volgens sommige serieus te nemen artsen en wetenschappers overhaast en zonder adequate tests zijn geproduceerd.

Desondanks zullen degenen die bij hun vrije en gefundeerde overtuiging blijven en weigeren te vaccineren, worden uitgesloten van het sociale leven. Dat het vaccin op deze manier tot een soort politiek-religieus symbool wordt, bedoeld om burgers te discrimineren, blijkt uit de onverantwoordelijke uitspraak van een politicus, die over degenen die zich niet laten vaccineren – zonder te beseffen dat hij fascistisch jargon gebruikt – zegt: “We zullen ze zuiveren met de groene pas”. De ‘groene pas’ maakt van degenen zonder pas virtuele gele ster dragers.

Dit is een feit waarvan de politieke ernst niet kan worden overschat. Wat gebeurt er met een land waar een gediscrimineerde klasse wordt gecreëerd? Hoe kan men aanvaarden te leven met tweederangs burgers? De behoefte om te discrimineren is zo oud als de samenleving zelf, en vormen van discriminatie waren zeker aanwezig, zelfs in onze zogenaamde democratische samenlevingen; maar om deze feitelijke discriminaties bij wet te laten goedkeuren is een barbaarsheid die wij niet kunnen aanvaarden.