Giorgio Agamben over corona (II)

door | 2 december 2020

Hier volgt het tweede deel van de teksten die de cultuurfilosoof Giorgio Agamben schreef voor de Italiaanse website Quodlibet

“Volgens officiële persberichten bedroeg het aantal positieve gevallen van covid-19 in Italië vanaf 28 oktober 617.000, waarvan er 279.000 zijn genezen. Het aantal doden is 38.127 (het cijfer verwijst naar het aantal positieven, ongeacht de werkelijke doodsoorzaak). De positieve gevallen zijn in de overgrote meerderheid degenen die eerder als ‘symptoomloze dragers’ werden gedefinieerd (maar nu vreemd genoeg “niet-symptomatische patiënten” worden genoemd).

Er zijn 60.391.000 Italianen. In 2017 stierven 650.614 mensen in Italië (in 2019: 647.000). In 2017 stierven 53.372 mensen aan luchtwegaandoeningen. 230.283 mensen stierven aan hart- en vaatziekten (ISTAT-gegevens).

Volgens wetenschappelijke studies is de IFR (Infection fatality rate of mortality rate) voor covid-19 ongeveer 0,6% (zie “Organisms, Journal of Biological Sciences”, deel 4, nr. 1, 2020, blz.6).

Het is op basis van deze gegevens dat de grondwettelijke vrijheden worden opgeschort, de bevolking doodsbang is, het sociale leven stopgezet en de mentale en fysieke gezondheid van mensen ernstig bedreigd wordt.”

Vertaling: H.J. Prosman.