Ging het er eerlijk aan toe?

door | 23 februari 2021

De gewelddadige demonstratie op 6 januari 2021 rond en in het Congresgebouw, bij de formele vaststelling van de uitslag van de presidentsverkiezingen van november 2020, is door de media gebracht als persoonlijk verwijtbaar aan Trump. Die bezetting van Amerika’s volksvertegenwoordiging was natuurlijk een kwalijke zaak maar in vergelijking met de plunderingen en vernielingen van de recente Black Lives Matter protesten een storm in een glas water. Duidelijk is in elk geval dat in brede kringen van Trump’s aanhang niet geloofd wordt dat het er bij de stemmingen in November eerlijk aan toe ging: Met de stemmen die op de dag van de verkiezingen werden uitgebracht zou Trump hebben gewonnen. Maar na de telling van de vooraf per post ingeleverde stemmen bleek dat die poststemmen de winst gaven aan Trump’s rivaal.

Natuurlijk geeft zo’n ‘voorronde’ waarbij wie dat wil zijn stem per brief uit kan brengen, ampele gelegenheid om stemmen te ronselen of te kopen. De systematisch hogere score van Biden onder die ‘poststemmers’ wordt verklaard uit de concentratie van die stemmers in de grote steden waar de Democraten traditioneel in de meerderheid zijn maar dat verklaart niet waarom in die grote steden zoveel meer Bidenstemmers vooraf per post stemden. De bijna systematische afwijkingen tussen de stemmen per post en de stemmen in persoon op de dag zelf, zijn vooralsnog niet geloofwaardig verklaard. En verder, Biden was de ‘gemondkapte’ kandidaat van een gemondkapt publiek. Trump’s volgelingen lieten hun gezicht zien. Voor mij won de verkeerde kandidaat.