In geval van Brexit wil ook meerderheid Zweden EU verlaten

door | 21 april 2016

Als het Verenigd Koninkrijk na het referendum in juni de Europese Unie zou verlaten, dan wil ook een meerderheid van de Zweden uit de EU, zo komt naar voren uit een nieuw opinieonderzoek.

Op dit moment geeft volgens de peiling 44% van de Zweden er de voorkeur aan in de Europese Unie te blijven, terwijl 32% voor een vertrek is.

Wanneer echter het Verenigd Koninkrijk na het referendum op 23 juni de Unie zou verlaten, dan zien de cijfers er anders uit. Volgens een peiling van Sifo die woensdag werd gepubliceerd, zou in dat scenario 36% van de Zweden voor een vertrek uit de EU zijn, terwijl 32% het EU-lidmaatschap zou willen voortzetten.

Volgens politiek analist Göran von Sydow van het Swedish Institute for European Political Studies (SIEPS), zou een Brexit veel vragen oproepen over de Zweedse positie in de EU. Zweden en het Verenigd Koninkrijk opereren vaak als bondgenoten in EU-verband, beide landen behoren bijvoorbeeld niet tot de eurozone. Een eventuele Brexit zou Zweden verder isoleren en een moeilijker positie binnen de EU geven.

Volgens VoteWatchEurope zouden Zweden, Denemarken en Nederland de grootste politieke verliezers zijn bij een eventuele Brexit, deze landen zouden daardoor een belangrijke bondgenoot in de Europese Raad kwijt raken.

De meeste politieke partijen in Zweden zijn eurofiel, zodat het onwaarschijnlijk is dat de Zweedse politiek het initiatief zou nemen tot een referendum over het EU-lidmaatschap. De laatste jaren neemt de populariteit van de eurosceptische Zweden Democraten echter toe en zijn er ook buiten de politieke partijen om eurosceptische initiatieven. Onder invloed van deze ontwikkelingen en als bijvoorbeeld de druk om de euro in te voeren toeneemt, zouden ook gevestigde politieke partijen hun opstelling kunnen gaan heroverwegen.

Ook voor Denemarken zou een Brexit vragen oproepen. Een belangrijke reden voor Denemarken om in 1973 lid te worden van de Europese Gemeenschap was dat het Verenigd Koninkrijk op dat moment zijn belangrijkste exportmarkt was. Voordien maakten beide landen deel uit van de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA). Ook Denemarken heeft de euro niet ingevoerd. Zweden en Finland verruilden pas in 1995 het lidmaatschap van de EFTA voor dat van de EU.