George van Houts. Kom plot deel II

door | 4 oktober 2019

Op 1 september schreef het Algemeen Dagblad dat “Khalid Sheikh Mohammed, het brein achter de aanslagen van 11 september 2001” eindelijk voor de rechter komt. Bijna 20 jaar na de aanslagen, op 11 januari 2021, zal dan eindelijk het proces tegen de daders beginnen. Het is dus wat voorbarig om Khalid Sheikh Mohammed nu al “het brein achter de aanslagen” te noemen. Het lijkt me dat de rechtszaak bedoeld is om dat te bewijzen. Ondertussen, zo meldt ook het AD, is Mohammed al 183 keer gewaterboard, dus is het maar zeer de vraag of het proces tot ‘wettig en overtuigend bewijs’ zal leiden.

Met deze update begint George van Houts zijn tweede theatercollege over de aanslagen op de Twin Towers. Of eigenlijk moeten we zeggen op de Twin Towers en Building 7. Aan het derde gebouw dat die dag is verwoest is het grootste deel van Van Houts college gewijd. Volgens Van Houts is Building 7 de ‘smoking gun’ in het 9/11 onderzoek. Ironisch in dit verband is dat in recent interview bij Café Weltschmerz, de toenmalige commandant der strijdkrachten, Dick Berlijn, te kennen gaf nog nooit van Building 7 gehoord te hebben.

Veel van wat hij ter sprake brengt was ook al in de eerste collegetour aan de orde geweest. Maar er zijn zeker nieuwe inzichten te melden. Zo noemt Van Houts een onderzoek van de University of Fairbanks (Alaska) dat is uitgevoerd in opdracht van de organisatie Architects for 9/11 Truth. Zij concluderen dat de bevindingen van het officiële NIST onderzoek niet houdbaar zijn. Building 7 kan niet als gevolg van een brand, die veroorzaakt zou zijn door brokstukken van de Twin Towers, zijn ingestort.

Van Houts is als geen ander in staat om ongerijmdheden en omissies in het officiële 9/11 verslag bloot te leggen. Maar nog belangrijker zijn de geopolitieke gevolgen van deze aanslag. In dit verband wijst Van Houts op de opening van het nieuwe NAVO hoofdkwartier. Daar zijn in 2017 twee monumenten onthuld: een is gewijd aan de val van de Berlijnse muur en een tweede aan de aanslagen van 11 september. Dit monument toont een stuk schroot van de rampplek en suggereert dat de aanslagen in New York blijkbaar dezelfde geopolitieke betekenis hadden als de val van het communisme en een rechtvaardiging bieden voor militair optreden in NAVO-verband.

Hoeveel vraagtekens je ook kunt zetten bij de gang van zaken op 11 september 2001, voor de Verenigde Staten en andere westerse naties was het aanleiding tot heuse ‘war on terror’ en een reeks van interventies in de Arabische wereld. Die interventies hebben tot op de huidige dag enorme geopolitieke gevolgen. Alleen daarom al is het van belang die gebeurtenissen met de grootst mogelijke skepsis te onderzoeken.

Kom plot deel II is tot december 2019 te zien in verschillende theaters.