Frauke Petry nieuwe leider Alternative für Deutschland, afsplitsing dreigt

door | 6 juli 2015

De leden van de eurokritische partij Alternative für Deutschland (AfD) hebben op het buitengewone partijcongres dit weekend Frauke Petry tot partijleider gekozen.

Petry is fractievoorzitter van de AfD in het parlement van de deelstaat Saksen en trad aan tegen de zittende partijleider Bernd Lucke. Petry versloeg Lucke met 60 tegen 38 procent. Op een eerder partijcongres was gekozen voor een eenhoofdig partijleiderschap, waar de partij eerder geleid werd door een drietal, dat naast Lucke en Petry uit Konrad Adam bestond.

Frauke Petry wil de partij uitbouwen tot een alternatief op allerlei beleidsterreinen en daarbij streven naar een profiel dat zowel aantrekkelijk is voor liberalen als conservatieven die zich niet in de gevestigde partijen kunnen vinden. Lucke wilde de partij daarentegen zien als een centrumpartij die zich alleen ten aanzien van het Europese monetaire beleid van de mainstream onderscheidt.

In de pers is het conflict tussen Lucke en Petry wel geframed als een strijd tussen economisch-liberalen enerzijds en nationaal-conservatieven anderzijds. Dit frame is aannemelijk omdat de prominente AfD-europarlementariër en liberaal Hans Olaf Henkel één van de belangrijkste aanstichters is van de interne crisis en zijn pijlen daarbij vooral richt op eerder conservatieve partijfunctionarissen als de Brandenburgse fractievoorzitter Alexander Gauland en de Thüringse frachtievoorzitter Björn Höcke. Frauke Petry benadrukt echter dat ook veel economisch-liberale AfD-leden haar koers steunen.

Na het besluit van het partijcongres om Petry tot partijleider te kiezen, is Hans Olaf Henkel opgestapt als europarlementslid, eerder had hij zich al teruggetrokken uit het partijbestuur. Bernd Lucke, verliezer van de strijd om het partijleiderschap, raadpleegt nu zijn achterban of zij binnen de AfD willen blijven ageren of een nieuwe partij op willen richten.

De positie van Lucke kwam onder grote druk te staan, toen hij samen met Henkel – in reactie op de zogenaamde Erfurter Resolution van Björn Höcke en andere, die opriep tot een duidelijk alternatieve koers -een beweging ‘Weckruf’ binnen de AfD lanceerde die vanaf het begin de indruk wekte dat men aan een nieuwe partij dacht en zo als splijtzwam in de partij ging fungeren.

Eerder hadden Henkel, Lucke en enkele andere europarlementsleden al de wrevel van grote delen van de partij gewekt door tegen partijbesluiten in, vóór economische sancties tegen Rusland te stemmen. Ook inzake TTIP liet Henkel een duidelijk ander geluid horen dan door de partij programmatisch was vastgelegd.

Update: Inmiddels hebben ook europarlementsleden Ulrike Trebesius en Bernd Kölmel hun onmiddellijke afscheid van de AfD bekend gemaakt, zo meldt de Frankfurter Allgemeine Zeitung.