Fotoverslag Boerenprotest

door | 16 oktober 2019

Vandaag was De Blauwe Tijger weer present bij de boerenprotesten.
Wat vooral opviel was de massieve aanwezigheid van politie en leger. De helicopters in de lucht maken het beeld compleet.
Hier is een overheid aan het werk die de voeling met boeren en burgers helemaal kwijt is en uit nervositeit overgaat tot intimidatie.

De werkelijkheid is dat beide boerenprotesten in Den Haag volstrekt vreedzaam zijn verlopen.
De boeren beseffen heel goed dat media en politiek paraat staan om bij de minste of geringste aanleiding de boeren als onbetrouwbare populsiten weg te zetten (voorzover ze dat al niet doen).
Alles wijst erop dat overheden geen idee hebben van wat er leeft onder de boeren. Opvallend is het hoeveel jeugd er aanwezig is.
Deze mensen staan er niet om rel te schoppen, maar om te laten zien dat er een vitale toekomstbestendige landbouw in Nederland is, die alle steun verdient.

Er waren ook vissers onder de demonstranten. De vissers uit Den Oever en Texel die ik heb gesproken zien vooral de windmolenparken op zee hun toekomst bedreigen.
Daarmee verliezen zij een aanzienlijk deel van hun visgronden.
Als de Brexit straks een feit is, wordt het toekomstperspectief voor de Nederlandse vissers wel heel somber.

Een van de boeren die ik sprak vertelde me dat voor veel boeren het vertrouwen in de overheid weg is. En daarmee het vertrouwen in de toekomst.
Ook al zou voor de ‘stikstofcrisis’ een oplossing gevonden worden: wat is het volgende dat hen boven het hoofd hangt?

Een kippenboer uit Coevorden ondervindt zelf geen hinder van de stikstofrichtlijnen. Hij is met de auto naar Den Haag gekomen om zijn solidariteit met zijn collega’s te tonen.

Die solidariteit is in alles merkbaar. Want anders dan bij de imaginaire ‘extinction’ van de klimaatrebellen staat hier werkelijk iets op het spel.
Je ziet gezinnen, collega’s, betrokken burgers, die heel goed zien dat er niet zoveel meer nodig is, voordat duizenden familiebedrijven de nek wordt omgedraaid.