Forum in de weegschaal

door | 17 februari 2021

Waarde leden van de Tweede Kamer,

Vanwaar en van wie kwam het idee om een quotum rechtsradicale jongeren met neonazisympathieën de Jongerenorganisatie van Forum binnen te sluizen? Het antwoord op die vraag is vooralsnog de onbekende factor in de nu volgende complottheorie:

Het gif deed zijn werk: De interne internetcommunicatie binnen de JFvD werd besmet met “Meine Ehre heisst Treue” en meer van dat soort neonazi ongein, die werd gelekt! Ook het brutale extremisme van deze uitingen duidt op opzet. De top van Forum valt dan ruziënd over de jongeren maar ook over elkaar heen: Beschuldigingen vliegen over en weer; coup wordt gevolgd door tegencoup. Niemand schijnt het benul te hebben om de bron van deze besmettingshaard te lokaliseren, te neutraliseren en uit te zoeken wie Forum deze poets geflikt heeft. Forum gaat ten onder in ruzies en verwarring. En dat was kennelijk de bedoeling.

Waar zoeken wij de dader(s)?

Forum profileerde zich tot nog toe als een moderne patriottische partij: Tegen het opgaan (of ondergaan) van de natiestaat Nederland in een verenigd Europa waarbinnen wij de huidige zeggenschap over ons land inruilen voor circa 3% zeggenschap over Europa. Geen oprecht patriot kan dat Forumstandpunt serieus aanvechten. En met racisme en/of antisemitisme heeft dat standpunt niets uitstaande en wie suggereert dat dat misschien toch wel het geval zou kunnen zijn, doet in laster.

Daarnaast heeft Forum bijkomende ‘gezond-verstand’ standpunten m.b.t. zaken als klimaat, en stikstof. Waar eigenlijk ook geen zinnig mens tegen kan zijn (de volgelingen van de autistische puberprofetes uit Zweden zie ik niet als zinnig). Verder heeft Baudet meermaals laten weten niets te zien in een toekomst waarin de autochtone Nederlanders een minderheid in eigen land zouden vormen. En alweer, hoeveel zinnig denkende Nederlanders zouden zo’n toekomstbeeld wel omhelzen? Samenvattend, Forums standpunten hebben geen aanknopingspunten met racisme of antisemitisme en Forum heeft geen functionele behoefte aan neonazi retoriek of sentimenten die het kan missen als kiespijn.

Blijft de vraag wie of welke partijen heeft of hebben getracht, en zijn er voorlopig in geslaagd, om Forum te vergiftigen? Waar zoeken wij de daders van de nu veroorzaakte ruzies en ontregeling bij deze veelbelovende nieuwkomerpartij die nu in chaos onder dreigt te gaan?

Deze vraag stellen betekent hier zoeken naar een antwoord. Werk aan de winkel voor complotdenkers:

Welke politieke partijen zijn verhoudingsgewijs de meeste stemmen kwijtgeraakt aan Forum? Waar vinden deze partijen hun steun bij pers en media? En meer op het persoonlijke vlak: welke politici hebben subjectief goede reden om Forumleden onderuit te willen zien gaan? Forum kende kort na de EU-parlementsverkiezingen een ruzie, gevolgd door een scheuring. Reden genoeg voor kwaad bloed bij personen die zich tekortgedaan voelen.

Samenvattend: Welke partijen dan wel personen hoopten het meest te profiteren danwel persoonlijke genoegdoening te verkrijgen, van de huidige deconfiture van Forum.

En intussen, hoe is het mogelijk dat onze pers en media de beschuldigingen van neonazisme tot zich nemen als manna uit de hemel zonder zich een moment de vraag te stellen waar die geluiden opeens vandaan konden komen en hoe die zouden kunnen sporen met Forums politieke stellingname tot nog toe. Als boven gezegd, die geluiden hebben niets van doen met Forum’s politieke boodschap, en zijn daarvan ook op geen enkele wijze een logisch vervolg. Het is bijna of er bij toeval een geheime zonde ontdekt wordt: Een aanstaande schoonzoon van goeden huize en schitterende perspectieven blijkt een stiekeme pedofiel. Wie had dat gedacht? Brandmerk hem, sluit hem uit. En dat lijkt dus de opstelling die onze pers en media in meerderheid kiezen. In hoeverre waren pers en media partij in deze mega-uitglijder van Forum? Een complotdenker heeft zo zijn vermoedens.