FORUM EN 5 MEI

door | 4 mei 2021

(Verzonden aan de Telegraaf dd. 3.5.2021)

De bijna unanieme verontwaardiging van onze politici over de jongste publiciteitsstunt van Forum, het kruisje voor het jaartal 2020 onder de postertitel “Op 5 mei herdenken we 75 jaar vrijheid”, komt hypocriet over. De herdenking van de slachtoffers van de holocaust wordt niet aangetast door vraagtekens te zetten bij plannen om onze nationale soevereiniteit om zeep te brengen – Forums oudste thema, “De aanval op de natiestaat”, waar Forums critici gewoonlijk zonder commentaar aan voorbijgaan, ook op 5 mei ja. Forum heeft ook een goede reden om vraagtekens te zetten bij het contrast tussen de herdenking van de in 1945 herkregen vrijheid en de bestuurlijke gemakzucht waarmee deze vrijheid nu wordt ingeperkt met een quarantainebeleid dat vooralsnog geen betere resultaten laat zien dan het achterwege laten van zo’n beleid (wat gebruikelijk was bij voorgaande epidemieën). Zoals ook blijkt uit de vergelijking tussen landen en regio’s met een streng quarantaineregime en landen en regio’s met een vrijwel afwezig quarantaineregime waar de coronascores niet significant hoger zijn. 1945 ligt 75 jaar achter ons. De landgenoten die die bevrijding bewust meemaakten zijn nu dood of heel oud en worden, indien nog in leven, sinds 2009 systematisch beroofd van een steeds grotere deel van hun aanvullend pensioen, cumulatief thans 120 procent van het jaarbedrag van dat pensioen. Hen met respect gedenken is één ding, hen het pensioen uitbetalen waar zij recht op hebben is kennelijk iets heel anders. Is dit nu een praktische uitwerking van de Ruttedoctrine of moeten we denken aan een Koolmeesdoctrine?