Europees burgerinitiatief voor bescherming van het leven

door | 8 februari 2013

Pro-lifeorganisaties uit verschillende EU-lidstaten zijn onder de titel ‘Eén van ons’ een zogenaamd ‘Europees Burgerinitiatief’ begonnen om aandacht te vragen voor de beschermwaardigheid van het ongeboren leven. Het initiatief wordt tevens ondersteund door diverse prominenten uit politiek en samenleving.

Lancering van het Europees Burgerinitiatief in het kantoor van het Europees Parlement in Madrid. Op de foto onder andere Jaime Mayor Oreja (tweede van rechts), oud-minister van Binnenlandse Zaken en momenteel hoofd van de PP-delegatie in het Europees Parlement.

Lancering van het Europees Burgerinitiatief in het kantoor van het Europees Parlement in Madrid. Op de foto onder andere Jaime Mayor Oreja (tweede van rechts), oud-minister van Binnenlandse Zaken en momenteel delegatiehoofd van de conservatieve Partido Popular in het Europees Parlement.

Op basis van een recente uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, waarin het embryo als het begin van de ontwikkeling van menselijk leven werd aangeduid, vraagt het initiatief de EU om “de financiering van activiteiten te beëindigen die de vernietiging van menselijke embryo’s veronderstellen, in het bijzonder met betrekking tot de domeinen van onderzoek, ontwikkelingshulp en volksgezondheid.” Dit kan worden gedaan door een verandering in het financiële reglement van de EU dat de besteding van het EU-budget bepaalt.

Wanneer het burgerinitiatief wordt ondersteund door 1 miljoen burgers uit ten minste 7 lidstaten kan het worden aangeboden aan de Europese Commissie.

Meer informatie over het initiatief is te vinden op: http://www.oneofus.eu/nl/