Verdere escalatie terroristische aanslagen door terugkeer jihadisten

door | 24 augustus 2017

West-Europese veiligheidsexperts hebben een gedetailleerde analyse over jihadisten gepubliceerd. Daaruit kwamen de volgende, soms weinig verrassende, zaken naar voren: Dat het meestal om mannen tussen de 15 en 69 jaar oud gaat. De helft van hen is vrijgezel, terwijl bijna een kwart getrouwd is en kinderen heeft. 40,2 procent van de jihadisten was werkloos, meer dan 41 procent had een strafblad, een derde psychologische problemen. Meer dan 35 procent werd voor de ‘heilige oorlog’ in Syrië geworven door de massieve internetpropaganda van ‘Islamitische Staat’ (IS) en bijna 48 procent door persoonlijke contacten in hun land van herkomst.

In de afgelopen tijd werden de eerste gevallen bekend waarin vanuit Syrië als gesneuveld gemelde jihadisten in werkelijkheid nog in leven waren en met valse identiteitspapieren naar een Europees land terug gekeerd waren, naar het zich laat denken om daar hun ‘heilige oorlog’ voort te zetten.

Terrorisme-expert Peter Neumann van het Londense King’s College alsmede de Zwitser Léon Gaucher, die als een van de eersten sinds 2005 over jihadisten publiceert, vrezen dat jihadisten vanwege hun steeds verdere terugdringing in Syrië “een nieuwe escalatiegraad, een nog gruwelijker aanslag zullen beramen, om sterker de aandacht te trekken. Ze willen angst en paniek verbreiden. Daarvoor zijn steeds dramatischer aanslagen nodig.”

Neumann sluit zelfs niet uit dat er op enig moment chemische wapens gebruikt zullen worden bij terroristische aanslagen in Europa.