Een voor de groene onacceptabel moreel niveau

door | 19 november 2020

“De rechter acht inmiddels bewezen dat zijn (Trump’s) advocaat en fixer Michael Cohen in strijd met de wet handelde toen hij namens Trump zwijggeld betaalde aan vrouwen met wie zijn baas een affaire had” (Casper Thomas in De Groene van 20.12.2018). Op welk zedelijk niveau, volgens wiens moraal en in wiens opdracht is ‘speciaal aanklager’ Robert Mueller opgehitst om koste wat kost Trump te beschadigen? Is een buitenechtelijke affaire strafbaar? En het afkopen daarvan? Zoiets op te kalken als ‘bijdrage aan een verkiezingscampagne’ is minder dan ongeloofwaardig. En als dit soort morele rot een ‘bijproduct’ is van Muellers recherches mag je vragen op welk niveau de serieuze beschuldigingen zich zullen bevinden. Destijds werd Clinton op vergelijkbare wijze beschadigd door een vergelijkbare rat, Kenneth Starr. De Groene en de publieke opinie in Europa kozen toen nadrukkelijk partij tegen dit soort smeerlapperij. Is Casper Thomas werkelijk de mening toegedaan dat zulke immoraliteit tegen Trump wel geoorloofd is omdat dan het doel het middel heiligt? En is dit nu een uitkomst van de nieuwe politiek correcte koers van De Groene, onder aansturing van hoofdredacteur Schutte?