Een tweede Coronagolf?

door | 21 oktober 2021

Weet u, lezer, wat de grote vooruitgang is van onze tijd? Het internet in combinatie met de Iphone/smartphone. Vroeger was u afhankelijk van teletekst en de krant. Nu kunt u alles zelf opzoeken. Zoals die tweede golf: Pak uw zakapparaat, kies de Google-knop en tik in: coronacijfers. U krijgt de grafiek “Ziekte door het coronavirus”, “Dagelijkse verandering”. Daaronder de vakjes Nieuwe gevallen/Sterfgevallen, een landenvakje en een vakje Altijd / Een gekozen periode. De grafieken geven van het gekozen land de besmettingsgevallen dan wel sterfgevallen, vanaf medio maart tot nu. Bij al onze buurlanden (België, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk) laat de grafiek van de besmettingsgevallen een eerste golf pieken in april en een tweede opkomen vanaf half augustus (met van land tot land kleine verschillen). Kies nu: “Sterfgevallen” en controleer de buurlanden opnieuw. U ziet een duidelijke sterfgevallengolf aansluiten bij de eerste besmettingsgolf en ongeveer in juni uitsterven maar daarop volgt tot vandaag gepruttel bijna op en vlak boven de nullijn: ER IS GEEN TWEEDE STERFGEVALLENGOLF. Die tweede besmettingsgolf is een bijna lege dop. U kunt ook Nederland controleren voor hetzelfde beeld maar waar onze buurlanden hun cijfers paraat hebben t/m gisteren (25/9), loopt Nederland 10 dagen achter. Waarom is er geen tweede sterfgevallengolf? God mag het weten maar het OMT, het kabinet, de EU, en u en ik, wij weten het niet. Enfin, tellen wij onze zegeningen. En bedenk bij de besmettingscijfers: 10 positieve testen op de 1000, 1000 positieve testen op de 100.000 of 100.000 op de 10 miljoen, het is telkens dezelfde 1 procent. Teletekst en de krant zijn daarover niet altijd duidelijk.