OEKRAÏNE EN ONZE VERZUURDE RELATIE MET RUSLAND: Aflevering 5: EEN POETIN-DOCTRINE?

door | 29 maart 2022

OEKRAÏNE EN ONZE VERZUURDE RELATIE MET RUSLAND: Een verkenning in 28 ingezonden stukken en essays

Niet het verzinnen maar het consequent kwaadaardig interpreteren van de historie is het kenmerk van de protocollen van Sion: het is alles de schuld van een wereldwijd Joods complot. Pas dat toe op Poetin’s Rusland en je krijgt artikelen als in De Groene van 24.07.2014: de Poetin-doctrine, een rancune-leer; Poetin’s Kremlin, een ex-KGB maffia. Er wordt een beroep gedaan op de onaantastbaarheid van de Europese grenzen. Die mocht gesuspendeerd worden bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie (en Joegoslavië en Tsjecho-Slowakije). Ruslands betrokkenheid bij enige corrigerende actie in de nasleep daarvan leidt echter tot een op hoge toon geformuleerde morele veroordeling: “een bewust imperiale daad, een interventie van het ene land in het andere, zoals Rusland in de Krim op zijn geweten heeft”. Alsof je de Krim-Russen moreel verplichten kunt deel uit te blijven maken van de Oekraïne. Alsof de marinebasis van Sebastopol voor Rusland niet minstens zo belangrijk is als Guantánamo voor de VS. Hier fungeerde geen Poetin-doctrine. Poetin deed wat Reagan, Thatcher of de Bushes in zijn plaats zouden hebben gedaan: het veiligstellen van de vitale belangen van de staat. Destijds gaf de perestrojka de Oost-Europese en Baltische landen hun zelfbeschikkingsrecht terug en schiep ook de ruimte voor de opheffing van het Warschaupact. De NATO-landen hebben toen niet ‘in kind’ gereageerd. Rusland werd door de, op advies van o.a. het IMF, naïef ingevoerde privatisering van haar economie, gedompeld in haar zwaarste economische en humanitaire crisis sedert Stalin (het waren de jaren dat de gemiddelde levensduur daar omlaag klapte van ca. 67 tot ca. 55 jaar; gedenk hun miljoenen doden) en werd zich pas nadien ervan bewust dat de NATO en de EU geen pas op de plaats hadden gemaakt maar de vrijgekomen ruimte geheel hadden ingelijfd. Enig Russisch ressentiment lijkt mij hier invoelbaar. En evenzo dat Rusland kennelijk besloten heeft dat haar westgrens nu ver genoeg is teruggeschoven. De idee dat nu de MH17-tragedie persé verweten moet worden aan Rusland en vergolden dient met zware economische sancties, is dat nu een uitkomst van een EU-doctrine? Rusland de vijand van Europa?

(Toegestuurd aan De Groene dd. 30-07-2014; geplaatst dd. 07-08-2014)


Ontwijk de censuur en blijf in contact! Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van de Blauwe Tijger!