Een intelligente lockdown?

door | 9 januari 2021

Onze regeerders hebben ons vanavond (15.4.20) bijgepraat over het misschien iets laten vieren van de boeien van wat zij presenteren als onze ‘intelligente lockdown’: Er zal vooraf nog driftig gestudeerd moeten worden op de veiligheidsaspecten van dat ietsje meer lucht voor bepaalde sectoren van onze samenleving. Als schot voor de boeg heeft de Algemene Onderwijsbond (AOb) al laten weten dat de scholen pas heropend kunnen worden na grondig onderzoek van alle risico’s. Onderzoek hè? Idealiter zou je voor zo’n risico-onderzoek de populatie verdelen in een groep die aan het risico wordt blootgesteld en een groep die tegen dat risico wordt geïsoleerd. Zo’n opzet stuit waar het mensen betreft in plaats van laboratoriumcavia’s, allicht op ethische bezwaren. In ons bijzondere geval is echter zo’n ‘experiment’ vrijwillig en geheel gratis voor ons uitgevoerd: In Zweden bleven de scholen gewoon open. En de corona-cijfers tonen geen negatieve effecten. In Zweden geldt ook voor de horeca een veel milder ‘quarantaine regime’ dan bij ons. En ook daar hoor je onze politici niet over. Als je er door je ooghaartjes naar kijkt krijg je de indruk dat een verschil in uitkomsten van zeer streng isolement (Spanje, Italië, Frankrijk), matig streng isolement (Nederland Duitsland) of de lichtere varianten (Denemarken, Zweden), in de cijfers niet is terug te vinden. Ons beleid zou toch op meer dan enkel bijgeloof moeten stoelen. Onze bestuurders en onze deskundigen zouden af en toe de moeite kunnen nemen om kennis te nemen van de aanpak in andere landen in plaats van zich te gedragen of de wereld ophoudt bij onze landsgrenzen.