Een Europese Lente?

door | 29 december 2014

(Dit artikel verscheen oorspronkelijk op de website van het Katholiek Nieuwsblad)

Een golf van demonstraties gaat door Duitsland tegen de lakse immigratiewetgeving die het land kent.

Het kwam in de berichtgeving van het Katholiek Nieuwsblad al even ter sprake: de demonstranten noemen zichzelf Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, oftewel ‘Vaderlandslievende Europeanen tegen de islamisering van het avondland’: Pegida. De demonstraties begonnen klein, met 350 demonstranten in oktober in Dresden. Maar nu zijn het er soms wel 15.000 per demonstratie, in verschillende steden. De mensen die meelopen met de Pegida-demonstraties willen dat de ruime immigratieregelingen worden beperkt en vinden dat de islamisering van Duitsland moet stoppen. Ook is de stelling populair dat de bestuurlijke klasse van Duitsland de gewone Duitser in de steek heeft gelaten met zijn zorgen over grootschalige immigratie.

‘Neonazi’s in streepjespak’

De tegenargumenten, in zoverre het dat zijn, lieten niet op zich wachten. De minister van Binnenlandse Zaken van Noord-Rijnland-Westfalen noemde de demonstranten Neonazis in Nadelstreifen (‘Neonazi’s in streepjespak’). Bondskanselier Angela Merkel riep op dat “mensen zich niet voor het karretje van extreemrechts moesten laten spannen”. Tenslotte wordt er bij elke Pediga-demonstratie standaard een tegendemonstratie georganiseerd door mensen die er rotsvast van overtuigd zijn dat ze strijden tegen een nieuw gezicht van het nationaalsocialisme.

Nieuwe stemmers

Hoe zijn we hier gekomen? Het gaat te ver hier en nu de oorzaak van de immigratieramp in detail te beschrijven, maar het is toch de moeite die even aan te raken. Kort gezegd komt het erop neer dat de grote hoeveelheden migranten op conto te schrijven zijn van de gehele mainstream politieke klasse. De liberalen hebben onder druk van het internationale grootkapitaal en de werkgeverslobby de wetgeving veranderd. De socialisten en sociaaldemocraten zochten nieuwe stemmers nadat door de emancipatie van de arbeider de steun van de blanke arbeider voor het marxisme niet meer vanzelf ging spreken. De christendemocraten hebben niet genoeg ruggengraat getoond en hebben op cruciale punten toegegeven aan beleid waar geen christen in Europa voordeel van heeft gehad en alleen maar nog meer nadeel van gaat ondervinden.

Buitenparlementaire acties

Onze bestuurders hebben ons dus inderdaad in de steek gelaten zoals Pegida stelt en zitten terecht met een ongemakkelijke discussie in hun maag. De scheldkanonnades van onder meer de minister van binnenlandse zaken van Noord-Rijnland-Westfalen kunnen onder meer hieruit verklaard worden. Tenslotte hebben journalisten, academici en bestuurders met elkaar een intellectuele sfeer binnen de bestuurlijke klasse gecreëerd die steeds minder en minder aansluiting vindt bij de doorsnee Vlaming, Nederlander, Duitser of Fransman. Waardoor buitenparlementaire acties, zoals demonstraties, steeds meer en meer voor de hand gaan liggen. Zoals die nu dus effectief plaatsvinden.

Kerstliederen zingen

Pegida’s laatste actie is het met 17.000 demonstraten zingen van christelijkekerstliederen tijdens een van de anti-immigratie demonstraties. Dat is zeer charmant, want Kerst gaat al te weinig over de geboorte van Christus en teveel over het kopen van grote hoeveelheden spullen die we eigenlijk niet nodig hebben.
Het huidige immigratiebeleid door heel Europa heen kon alleen tot stand komen in een klimaat van ernstige verwarring over wie wij zijn als Europeanen. Is identiteit en nationaliteit alleen maar een stukje papier dat wij een ‘paspoort; noemen? Of steekt er meer achter? In het heersende intellectuele klimaat is er alvast geen ruimte voor alles wat boven de ruwe materie uitstijgt.
Zonder een idee te hebben van waar je staat in de scheppingsorde kun je jezelf niet definiëren en daarmee ook niet verdedigen tegen iets als islamisering. Want de moslims hebben wel een concreet idee over wie zij zijn en waar ze staan in de orde der dingen. Dat is altijd krachtiger dan een mentaliteit waarin alles relatief en niets waar is.

Scheppingsorde

Het is dan ook geen toeval dat de plekken waar de agenda van het materialisme en secularisme het verst gevorderd is, tevens ook het sterkst geïslamiseerd zijn. Een voorbeeld dat meteen in het oog springt, is Frankrijk. Dat is in de greep van een zeer agressieve vorm van het secularisme en heeft tevens de grootste islamitische minderheid van Europa. Met allegevolgen van dien. Zover is het in Duitsland nog niet en ik denk dat in elk geval de Pegida-demonstranten dat graag zo willen houden. De mensen die deel uitmaken van de Pegida-demonstraties moeten daarom een volgende stap zetten, namelijk het bepleiten van de herkerstening van de maatschappij zodat wij als Europeanen onze plek in de scheppingsorde eerst weer terugvinden en daarna claimen. Pas met de herkerstening van ons prachtige continent zal de relativering van onze identiteit een halt toe geroepen kunnen worden. Daarmee zal een van de hoekstenen van de pro-immigratie lobby worden weggeslagen. Zover zijn de demonstranten helaas nog niet, maar hun demonstraties zijn pas een recent verschijnsel en houden grote afstand van het oude spook van het nationaalsocialisme. Dus er is zeker hoop dat de demonstraties zich in deze richting kunnen ontwikkelen.

Veilig voor islamisering

Hoe  nu verder? Of de demonstraties ook beantwoord worden door de politieke klasse is dus afwachten omdat er al zware woorden zijn uitgesproken, maar aan het enthousiasme van de demonstranten zal het niet liggen. Toch is hervorming van de lakse immigratiewetgeving zoals gezegd niet voldoende. Als we werkelijk veilig willen zijn voor islamisering moeten we ook afrekenen met de diepere oorzaken ervan. Namelijk met het enthousiasme waarmee de Pegida-demonstraten kerstliederen zingen moeten we ook weer gaan bidden. En naar de kerk gaan. En gans de samenleving weer herkerstenen om zo onze plek in de scheppingsorde terug te vinden. Zoals het klinkt in dat oude katholieke strijdlied Wij willen God:

‘Wij willen God in ‘s lands bestieren,
In heel de gang der maatschappij!’