Duitse kiezers: Bevoegdheden EU terug naar lidstaten

door | 17 september 2013

Een meerderheid van de Duitse kiezers wil de EU op een aantal punten afslanken. Dat blijkt uit een peiling in opdracht van de denktanks Open Europe en Open Europe Berlin, uitgevoerd door YouGov Deutschland.

Op ten minste acht beleidsterreinen is een meerderheid van de Duitse kiezers voor minder Brusselse inmenging. De diverse beleidsterreinen werden apart van elkaar voorgelegd aan de geënquêteerden.

  • Zes op de tien was van mening dat nationale parlementen meer mogelijkheden moeten krijgen om EU-wetgeving te blokkeren, 25% was daar tegen;
  • 61% van de ondervraagden was van mening dat beslissingen over het regionale ontwikkelingsbeleid alleen door nationale politici genomen zouden moeten worden in plaats van op EU-niveau (24% was het daar deels of geheel mee oneens);
  • 58% was van mening dat landbouwsubsidies nationaal geregeld zouden moeten worden;
  • Zes op de tien vond dat beslissingen op het gebied van strafrecht, databescherming en arbeidsrecht door nationale politici genomen moeten worden en niet op EU-niveau (respectievelijk 26, 27 en 24% was het daarmee oneens).
  • Iets meer dan de helft (51%) is van mening dat beslissingen over immigratie binnen de EU op het niveau van de lidstaat genomen moeten worden (30% was het daarmee oneens).
  • Op het gebied van visserij, voedselstandaarden en klimaatverandering bleek een meerderheid van de ondervraagden voortzetting van de betrokkenheid van de EU te ondersteunen.

decentralisation2

Als de vraag naar afslanking van de EU in het algemeen werd gesteld, koos 41% voor een EU met minder bevoegdheden, 36% voor de status quo en slechts 23% voor meer bevoegdheden. 50% antwoordde met ja op de vraag of de nieuwe bondskanselier de pogingen van andere regeringsleiders om bevoegdheden van EU-niveau naar nationaal, regionaal of lokaal niveau te verplaatsen moet ondersteunen.

Uit de peiling bleek verder dat Duitsers, gevraagd naar 13 verschillende Duitse en Europese instellingen, het geringste vertrouwen hebben in de Europese Commissie en het Europees Parlement. Het Duitse grondwettelijk hof genoot het grootste vertrouwen (71%), het Europees Parlement en de Europese Commissie zijn de hekkensluiters met respectievelijk 33 en 30%. De Duitse regering en de bondsdag hebben daarentegen het vertrouwen van  resp. 44 en 45% van de kiezers. De Bundesbank heeft duidelijk aan vertrouwen ingeboet, evenveel kiezers (47%)  vertrouwen deze instelling als niet. De Europese Centrale Bank staat er met 38% nog slechter voor.

Duitse kiezers hebben weinig vertrouwen in het Europees Parlement.

Duitse kiezers hebben weinig vertrouwen in het Europees Parlement.

Mats Persson, directeur van de Brusselse denktank Open Europe over de uitkomst van de peiling:

“Hoewel Duitsland sterk aan Europa hangt, blijkt dat, als de vraag naar EU-bevoegdheden wordt teruggebracht tot specifieke beleidsterreinen, er brede steun is onder het Duitse publiek voor de terugkeer van bevoegdheden van Brussel naar de lidstaten. Dit versterkt de indruk dat er in diverse lidstaten op veel terreinen een toenemende voorkeur is voor minder Europa.”

Brexit?

“Een duidelijke meerderheid van de Duitsers is ook van mening dat een Brits vertrek uit de EU zeer schadelijk zou zijn voor Duitsland en de EU en wil dan ook dat de volgende bondskanselier er actief naar streeft het Verenigd Koninkrijk aan boord te houden, zelfs al wordt Frankrijk nog steeds als Duitslands belangrijkste bondgenoot in Europa gezien”, aldus Persson.

53% van de ondervraagden was van mening dat het niet in Duitsland economisch en politiek belang is als het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat (30% was het daar niet mee eens). 57% zei dat het vertrekken van de Britten het prestige en de geloofwaardigheid van de EU schade zou berokkenen. 63% was van mening dat Duitsland en Engeland bondgenoten kunnen zijn in het hervormen van de EU, maar 50% was het er niet mee eens dat de Britten natuurlijker bondgenoten voor de Duitsers zouden zijn dan de Fransen. Gevraagd naar de belangrijkste bondgenoot van Duitsland in Europa, noemt 61% Frankrijk en slechts 19% het Verenigd Koninkrijk als eerste. François Hollande geniet onder de Duitsers met 26% echter minder vertrouwen dan David Cameron met 30%, 18% noemt Mark Rutte als meest betrouwbare leider.

Twee derde van de ondervraagden was het er mee eens dat ingrepen gericht op het stabiliseren van de Euro niet ten koste mogen gaan van de gemeenschappelijke markt of in het nadeel van lidstaten mogen zijn die de Euro niet hebben ingevoerd.

Het volledige onderzoek en een toelichting op de methodologie is hier te vinden: http://www.openeurope.org.uk/Article/Page/en/LIVE?id=13845&page=PressReleases