Dokkum

door | 17 oktober 2020

De Sinterklaasintocht in Dokkum, 18 november 2017

Koldenhof concludeert dat in Dokkum jl. zaterdag ‘een stukje van de rechtstaat is vermoord’ (Leidsch Dagblad, 20.11.2017, column Zwart-wit): ‘Een demonstratie die keurig was aangevraagd en waarvoor vergunning was verleend, werd gesaboteerd en afgelast’. Bij Koldenhof ’s oordeel kun je kanttekeningen plaatsen: Demonstreren is een grondrecht en dat moet zo blijven. Rotzooi trappen op andermans feest is beslist geen grondrecht en moet dat ook niet worden. Demonstreren houdt in, uiting geven aan een bepaald standpunt. Dat is voor wat Zwarte Piet betreft inmiddels ruimschoots gebeurt: Het standpunt “Zwarte Piet is racisme” is aan heel Nederland bekend maar wordt door een grote meerderheid afgewezen. De keus om dat standpunt telkens opnieuw uit te dragen, en liefst op plaatsen waar daardoor een maximale verstoring van andermans kinderfeest wordt veroorzaakt, is dan geen keus voor demonstraties maar voor agressieve pestacties (‘kick out zwarte piet’). Die ontwikkeling van demonstratie naar pesterij speelt al enige jaren. De demonstraties in voorgaande jaren, bijvoorbeeld die in Gouda, waren er op gericht het intochtsfeest te verstoren en de sfeer te verpesten. Dat de politie dat toeliet was een kwalijke misser. Door omstandigheden heeft de burgemeester van Dokkum op opportuniteitsgronden besloten de anti-Zwarte-Pietdemonstratie af te lasten. De daardoor ontstane situatie biedt de gelegenheid om na landelijk overleg te besluiten om bij publieke Sinterklaasintochten waaraan kleine kinderen deelnemen, geen sarrende feestverstoorders meer toe te laten.