Digitaal verdwaald

door | 28 augustus 2021

Het relaas van transgender Noor (FD 9.3.2019, pp 4-5) die een geslachtswijziging van man naar vrouw opgaf bij de gemeente en meende zo als vrouw geregistreerd te zijn in de Basisregistratie Persoonsgegevens en dus ook in alle overige in aanmerking komende overheidsregistraties, stemt tot nadenken. Noor ontving na haar 50-ste verjaardag geen automatische oproep om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Uit telefonische navraag op haar 58-ste bleek tot haar frustratie dat ze in het desbetreffende databestand niet geregistreerd stond als vrouw. De vraag die zich hierbij opdringt (maar door het FD niet gesteld wordt) is deze: Is het logisch om bij een man-vrouw transgender, waar we dus moeten onderscheiden tussen wensgeslacht (vrouw) en biologisch geslacht (lichaamscellen met het XY chromosomenpaar), het medische verwachtingspatroon af te stemmen op het wensgeslacht in plaats van op het biologische geslacht? Bij een man-vrouw transgender zou dunkt mij deelname aan een bevolkingsonderzoek naar prostaatkanker meer voor de hand liggen dan deelname aan een bevolkingsonderzoek naar borstkanker.