Detournement du pouvoir

door | 25 februari 2021

“Detournement du pouvoir” (letterlijk ‘machtsverdraaiing’) is een vorm van machtsmisbruik waarbij wetgeving en op wetgeving gebaseerde bevoegdheden worden gebruikt voor doelen of in situaties waarvoor die wetgeving c.q. die bevoegdheden niet zijn bedoeld. Het principe is helder en bondig samengevat in ons AWB, art. 3.3: 

“Het bestuursorgaan gebruikt de bevoegdheid tot het nemen van een besluit niet voor een ander doel dan waarvoor die bevoegdheid is verleend.”

Een actueel voorbeeld van zulk misbruik van bevoegdheden speelt nu binnen de federale overheid van de VS: De door de Democratische meerderheid in het Congress voorgenomen impeachment van president Trump. En daarnaast: de door diezelfde meerderheid aangezwengelde mogelijkheid om gebruik te maken van het 25e amendement van de Amerikaanse grondwet, dat regelt hoe een president die niet in staat is het ambt uit te oefenen, uit zijn functie gezet kan worden.

De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Mrs. Pelosi, weet natuurlijk dat beide procedures, gezien de gestelde uitvoeringstermijnen nooit afgerond kunnen worden voor de einddatum van Trump’s presidentstermijn (20 januari as.). En dus hooguit zouden leiden tot de afzetting van een reeds afgetreden president. Maar daar gaat het Pelosi niet om: Haar doel is het langs deze weg doen uitspreken van een soort verklaring van permanente arbeidsongeschiktheid, en daarmee zeker te stellen dat Trump nooit meer president zal worden. Een helder geval dus van ‘detournement du pouvoir’: De impeachment procedure noch het 25e amendement mogen worden gebruikt om burger Donald Trump te beroven van zijn passief kiesrecht.