Coronabeleid: controleren en beheersen

door | 26 januari 2021

Door Gerard Koning

‘Schuivende panelen’ is de inspiratieloze titel van een futloos rapport van de PvdA. De sociaaldemocraten probeerden daarmee in 1987 voor de zoveelste keer hun politieke profiel op te poetsen. Nu was de inzet afscheid nemen van de polarisatie en inzetten op consensus (dat zich zeven jaar later vertaalde in regeringsdeelname in Paars I).

Ruim 30 jaar later zien we de ‘schuivende panelen’ weer terug in de huidige coronasamenleving. We zien linkse en rechtse denkers pleidooien houden voor een strenge lockdown. We zien in reactie op de avondklok-rellen linkse activisten die applaudisseren voor het optreden van de Mobiele Eenheid en het verschrikkelijke filmpje waarop een jonge demonstrante volop door een waterkanon wordt getroffen liken. We zien rechtse law-and-order voorstanders oproepen tot het inzetten van het leger en het uitvoeren van knieschoten of gewoonweg met scherp schieten. Daar tegenover verzet een opmerkelijke coalitie van anarchisten, diehard marxisten en conservatieve denkers en activisten zich fel tegen de inperkingen van de vrijheid door de opeenvolgende overheidsmaatregelen die zogenaamd bedoeld zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Eenzelfde waterscheiding zien we in de discussie over het verplichten van vaccineren en de eventuele gevolgen voor weigeraars. Aan de ene kant radicaal-linkse activisten en liberale politici die vaccinweigeraars een normaal leven onmogelijk willen maken, aan de andere kant die wonderlijke coalitie van vrijheidslievende en anti-totalitaire burgers die de keuzevrijheid van mensen voorop stelt.

In De onzichtbare maat. Archeologie van goed en kwaad (2020) citeert Andreas Kinneging Tocqueville: “De vrijheidsdrang leidt in laatste instantie tot anarchie, de gelijkheidsdrang tot een centralistische tirannie. Iemand moet immers iedereen gelijk maken en houden”. Volgens de Tocqueville kiest de moderne mens altijd voor gelijkheid, ten koste van vrijheid. En, zo stelt Kinneging, dat zien we de laatste decennia steeds duidelijker gebeuren. De gelijkheid wordt steeds ruimer geïnterpreteerd, waardoor de vrijheid meer en meer afneemt. “Aan het einde van die ontwikkeling staat onvermijdelijk de gecentraliseerde tirannie,” schrijft Kinneging. De afgelopen maanden laten zien dat zijn stelling sneller dan gedacht verwezenlijkt wordt. De coronadictatuur als onderdeel van The Great Reset.

De van oorsprong Russische pianiste en zangeres Tessa Lena schrijft op haar blog ‘Tessa Fights Robots’: “The Great Reset is a massively funded, desperately ambitious, internationally coordinated project led by some of the biggest multinational corporations and financial players on the planet and carried out by cooperating state bodies and ngo’s. Its soul is a combination of early 20th century science fiction, idyllic Soviet posters, the obsessiveness of a deranged accountant with a gambling addiction—and an upgraded, digital version of ‘Manifest Destiny’…The goal is to count and then efficiently manage and control all resources, including people, on an unprecedented scale, with unprecedented digital anxiety and precision—all while the masters keep indulging, enjoying vast patches of conserved nature, free of unnecessary sovereign peasants and their unpredictability…The reform in question is meant to disrupt all areas of life, on a planetary scale: government, international relations, finance, energy, food, medicine, jobs, urban planning, real estate, law enforcement, and human interactions—and it starts with changing the way we think of ourselves and our relationship with the world…. A world where each element of nature and each living being is either a data host, or a source of energy—or both.”

Lena constateert dat de ‘duurzaamheidsagenda, zoals die vervat is in de VN-rapporten ‘Agenda 21’ en ‘2030 Agenda’, een belangrijke pilaar is onder The Great Reset. Overheden nemen de samenleving compleet op de schop om fictieve milieu- en natuurdoelen te realiseren. De coronamaatregelen vallen opvallend samen met ‘social justice’ en de ‘climate change’ beweging. Financiers van deze actiegroepen zijn met name de Big Tech (Apple, Google, Twitter en Facebook). Zij zijn het ook die bepalen welke informatie burgers krijgen over corona en welke niet (‘fake news’). Big Tech pleegt censuur op kritische berichten over corona en de maatregelen die overheden nemen. Zij fungeren als platform waarop de bewegingen alle ruimte krijgen om hun totalitaire boodschap te verkondigen. En die boodschap betekent vooral het uitsluiten van afwijkende meningen en kritische geluiden, of het nu gaat over bijvoorbeeld migratie, gender, natuur, landbouw of klimaat. Onderdrukking waaraan Big Tech van harte lust meewerkt.

Alles is gericht op controleren en beheersen. Wereldwijd nemen overheden ingrijpende maatregelen om de vrijheid van mensen te beperken. En die maatregelen stapelen zich steeds meer op. Van ‘intelligente lockdown’ tot avondklok, van het sluiten van de horeca en de middenstand tot privileges voor gevaccineerden. Het ‘nieuwe normaal’ zal blijvend blijven en steeds verder en verfijnder worden uitgebouwd. Totdat er geen panelen meer kunnen schuiven, maar alles is dichtgetimmerd en op slot zit… voor het grootste deel van het volk.

Gerard Koning

https://tessa.substack.com/p/great-reset-dummies