Corona in de Biblebelt

door | 19 februari 2021

Bijna gelijktijdig kwam via de internetversie van Trouw en via Teletekst de informatie binnen dat in onze biblebelt de coronabesmettingsgraad aanzienlijk hoger ligt dan elders. Het leek het RIVM passend met dit onderzoeksresultaat de publiciteit te zoeken: “Epidemioloog Susan van den Hof (RIVM) bekeek met collega’s alle gemeenten waar de SGP of de ChristenUnie bij de laatste verkiezingen meer dan 20 procent van de stemmen haalde. Dat zijn in totaal 42 christelijke gemeenten, waarvan er veertien in de top-20 van gemeenten met de meeste besmettingen per 100.000 inwoners staan”. Een interessante ontwikkeling, maar je zou ook willen weten of die besmettingen zich vertalen in relatief meer ziekenhuisopnames, IC-patiënten en overlijdensgevallen (misschien zijn de refo’s gewoon gezagsgetrouwer en laten zich eerder testen). Niet zo lang geleden, toen de tweede coronagolf echt begon aan te zetten, werd ‘vanuit het veld’ (de IC-verpleging) langs informele weg doorgegeven dat IC-coronapatiënten opvallend vaak obese allochtonen zijn. Die informatie werd opgepikt door Wilders maar niet echt overgenomen door pers en media. Kennelijk geniet ons allochtone volksdeel een soort politiek correcte protectie tegen zulke negatieve exposure, die onze protestantse fundamentalisten ontberen. ‘Gelijke monniken, gelijke kappen’; dat zou een mooi uitgangspunt zijn, voor onze pers en media, voor het RIVM, en zeker ook voor onze politiek.