Brief van iemand in ‘functie’ van ouder aan iemand in ‘functie’ van school:

door | 30 oktober 2020

Zeer hoog geachte edelachtbare (ik had hier een vier letterig woord kunnen typen, maar daar zie ik geen heil in) meesters en directie van de school van mijn kind

Graag wil ik u in deze brief mijn excuses maken voor een aantal foute aannames en opvattingen die ik, als bezorgde ouder, in het belang van het fysieke en psychische welzijn van mijn kind op uw school, gedaan heb ten aanzien van uw school.

Ik wil graag mijn excuses aanbieden voor het feit dat ik u overvallen heb (net zoals u ons overvallen heeft met de mededeling een mondkapjesplicht in te voeren TWEE schooluren voor de daadwerkelijke invoering) met vragen over het medische nut en de medische gevaren mbt de mondkapjesplicht op uw school. Tevens had ik er nooit vanuit mogen gaan dat voor de invoering van een mondkapjesplicht; die de grondwet, de internationale mensenrechten en de internationale rechten van het kind schendt, u een juridische onderbouwing nodig heeft. Ook had ik er niet van uit mogen gaan dat u VOOR de invoering van deze mondkapjesplicht uw huiswerk zou hebben gedaan en u al het bovenstaande netjes voor elkaar zou hebben, omdat u van hogerhand de opdracht heeft gekregen (veel middelbare scholen voeren op exact dezelfde dag, 26 oktober, een mondkapplicht in dmv vrijwel dezelfde brief voor alle ouders) hoefde u hiervoor geen huiswerk te doen, omdat u ervan uit mocht gaan dat een ander dat voor u had gedaan. Het spijt mij te horen dat die ander dat dus ook niet gedaan heeft voor u.

Ook wil ik graag mijn excuses maken dat ik er fout van uitgegaan ben, dat ik als bezorgde ouder met zorgen over het fysieke en psychische welzijn van mijn kind op uw school, dat ik dan altijd bij u op school terecht zou kunnen en dat u dan ook de moeite zou willen nemen deze zorgen bij mij weg te nemen. Ik had moeten weten dat uw school zoals het schijnt enkel toegankelijk is voor schoolmedewerkers en kinderen die bij u op school zitten en dat zodra mijn kind bij u de school binnenstapt u de verantwoordelijkheid en het gezag over mijn kind heeft en ik als ouder niet gewenst ben. Ook had ik moeten weten dat in het Nieuwe Normaal fysiek onderhoud niet gewenst is en dat als wij u willen spreken dat dan ook schriftelijk moeten doen. Ook had ik moeten accepteren dat het normaal is dat als een bezorgde ouder aan de receptiebalie staat dat dan het luik dichtgaat met de mededeling dat communicatie enkel nog schriftelijk verloopt.

Ook had ik gelijk de weinige antwoorden die wel gegeven zijn moeten accepteren en hieruit nooit onderstaande conclusies mogen trekken, te weten:
– De mondkapjesplicht is voor uw school een principekwestie (!!!???) waarbij u compleet voorbijgaat aan de principes van ouder en kind; het fysieke en psychische welzijn van dat kind op uw school.
– Dat u wel medische en juridische onderbouwing heeft voor de mondkapjesplicht, maar deze niet kunt laten zien, omdat u ze niet heeft.
– De mondkapjesplicht voert u in omdat SOMMIGE leraren zich in gevaar gebracht voelen, waarmee u volgens mij de fysieke en psychische gezondheid van DEZE leraren prefereert boven de fysieke en psychische gezondheid van mijn kind.
– Dat zodra de vaccinaties er zijn u nog niet weet of u dit voor de kinderen op uw school gaat VERPLICHTEN.

Als bezorgde ouder had ik moeten weten dat ik niet welkom ben binnen de school van mijn kind en had ik het bordje op de deur moeten lezen waarop volgens uw medewerkers dit duidelijk vermeld staat. Ook had ik moeten weten dat, om door uw school gesommeerd te worden te vertrekken, enkel een paar ‘lastige’, maar volstrekt legitieme, vragen nodig zijn en hierbij geen agressief gedrag of een onvertogen woord van mijn kant nodig is. Dat uw medewerkers daarin wel intimiderend overkomen had ik ook als zodanig op moeten vatten en gelijk moeten vertrekken. Mijn excuses dat ik mij als bezorgde ouder niet weg laat jagen in het belang van mijn kind.

Toch wil ik u hartelijk bedanken dat u wel de moeite genomen heeft, tijdens drie bezoeken aan uw school, twee keer de politie te bellen zodat zij mij te woord konden staan. Helaas heeft dit, ondanks dat ik langer met de politie gesproken heb dan met u, ook geen antwoorden opgeleverd, behalve onderstaande:
– Binnen de school heeft de directie de macht over mijn kind.
– Het GEBOUW (!!!???) mag zelf bepalen of het een mondkapjesplicht invoert. Waaruit ik kan concluderen dat de internationale rechten van gebouwen boven de grondwet, de internationale rechten van de mens en de internationale rechten van het kind staan.
– Dat de grondwet binnenkort AANGEPAST gaat worden en dat dit volgens, in ieder geval een agent van de politie geen probleem is.
– Dat het voor de politie geen enkel probleem is bezorgde ouders die enkel vragen komen stellen en daarbij geen agressief of intimiderend gedrag ten toon spreiden (ja, er zelfs geen onvertogen woord gevallen is) op de school van hun kinderen te arresteren. (Tot twee keer toe. De tweede keer kwamen er zelfs drie agenten met een arrestantenbus.)

Ook wil ik u nog hartelijk danken dat u nu eindelijk op korte termijn mij een brief wil laten toekomen. Helaas niet met antwoorden op de vragen van een bezorgde ouder, maar een algeheel schoolverbod voor mij als bezorgde ouder, waardoor ik geen enkele controle meer heb op uw macht, de overname van uw gezag over mijn kind, maar gelukkig hoeft u dan geen vragen, waarop u geen antwoorden kunt geven, van mij meer te beantwoorden. Toch moet ik u mededelen dat mijn voorkeur uit gegaan zou zijn naar het schrijven van strafregels; “Ik mag als bezorgde ouder geen ‘lastige’ vragen op de school van mijn kind.”

Ook mijn welgemeende spijt dat ik mijn FUNCTIE als OUDER binnen uw school overschat heb, er is mij door veel van uw medewerkers en door de politie verteld dat zij uit hoofde van hun functie handelen en niet geacht worden zelf na te denken of een mening te vormen. Ik heb er helaas niet bij stilgestaan dat dit ook geldt voor mijn FUNCTIE als OUDER.

Dan wil ik nog mijn excuses maken voor het feit dat ik alles opgenomen heb. Dus in het geval dat u mocht twijfelen aan mijn oprechtheid in bovenstaande dan kan ik u dat altijd tonen. Het spijt mij dan ook dat ik dit gedaan heb, omdat ik helaas niet in uw oprechtheid geloof.

Omdat ik in deze brief mijn oprechtheid toon en u excuses maak voor mijn foute inschatting mbt de intenties en verwachtingen die ik had van uw school, verwacht ik ook excuses van u voor alle misstanden die door u veroorzaakt zijn. U heeft namelijk ook foute inschattingen gemaakt van de volharding van een ouder die voor het belang van het fysieke en psychische welzijn van zijn kind op uw school opkomt. Mocht u dus mijn excuses accepteren, al mijn vragen (nu en in de toekomst.. ik heb er vele meer) beantwoorden en het schoolverbod dat u mij opgelegd heeft opheffen dan zal ik ook uw excuses aanvaarden. Dan doen we zand erover, de kop weer in het zand en vergeten we alles. Dat doen we namelijk allemaal in het nieuwe normaal.

Als laatste nog mijn excuses dat ik als bezorgde ouder in het belang van het fysieke en psychische welzijn van mijn kind op uw school, niet op mijn kont ben blijven zitten en mijn bek heb gehouden, zoals het een goede asociale doorgesnoven terroristische hooligan betaamd.

Met vriendelijke groet,

Marc McNicol