Brief Huig Plug aan de vaste kamercommissie Justitie en Veiligheid 20 mei 2021

door | 20 mei 2021

Bericht van Huig Plug:

Donderdag 20 mei 2021.

Geachte leden van de vaste kamercommissie Justitie en Veiligheid,
vandaag, donderdag 20 mei 2021, komen jullie om 19:00 uur bij elkaar tijdens het Algemeen Overleg gevangeniswezen & TBS.
Accountants van de Auditdienst Rijk (ADR) constateren ‘de schijn van ongeoorloofde beïnvloeding’ bij de Inspectie Justitie en Veiligheid (J&V). Zo stelde een organisatie die onder toezicht staat van de Inspectie zelf de onderzoeksvragen op.
Als klokkenluider van het gevangenisziekenhuis (Justitieel Centrum voor Somatische Zorg JCvSZ) wil ik u verzoeken om een nieuw onderzoek in te stellen naar de misstanden in het JCvSZ.
Op 2 juli 2020 werd een motie – t.b.v. nieuw onderzoek- van de kamerleden Van Nispen en Kuiken helaas afgewezen.
Ik wil graag zo snel mogelijk onder ede verklaren dat de IGJ en Inspectie J&V in 2020 twee feitelijk onjuiste rapporten over het JCvSZ hebben gepubliceerd.
Tijdens twee lopende onderzoeken (één onderzoek was opgestart n.a.v. mijn melding) werd ik m.i.v. 15 december 2019 namens minister Dekker eervol ontslagen.
Tijdens die twee onderzoeken van de IGJ en IJ&V liep er (tussen 15 juni 2019 en begin november 2019) ook nog een geheim intern onderzoek naar een sterfgeval in het JCvSZ.
Ik beschik over een document waaruit blijkt dat enkele medische stafleden toentertijd de IGJ, de minister en de nabestaanden onjuist(!) hebben geïnformeerd…
De Inspectie J&V en de IGJ hebben nooit vermeld dat drie van de zes JCvSZ-artsen bij de Inspectie aan de bel hebben getrokken en dat de Directeur Somatische Zorg vanwege de chaos à la minute is opgestapt tussen kerst en oudjaar 2019. (Twee weken na mijn eervol ontslag!)
Die Directeur Somatische Zorg van het JCvSZ had in oktober/november 2019 ook een melding gedaan bij de Inspectie, alles verdween echter in de bekende Justitie/DJI-doofpot…
Minister Dekker heeft jarenlang de kamer onjuist geïnformeerd en inspecteur-generaal Henk Korvinus heeft op 22 oktober 2020 een feitelijk onjuist persbericht gepubliceerd.
https://www.inspectie-jenv.nl/actueel/nieuws/2020/10/22/klacht-over-onderzoek-justitieel-zorgcomplex-scheveningen-deels-gegrond
Korvinus deed zeven maanden over het afhandelen van een zeer uitgebreide klacht van tien artsen en verpleegkundigen.
https://www.ad.nl/binnenland/brandgevaar-intimidatie-en-angstcultuur-in-gevangenis-scheveningen~a5a2c129/
De klachtafhandeling van Inspecteur-generaal IJ&V Korvinus deugt niet, dat zal blijken uit de diverse audio-opnames die tijdens de meldingen door de verpleegkundigen, artsen en piw’ers zijn opgenomen.
Er is na 22 oktober 2020 ook weer een (of meerdere) klacht(en) ingediend tegen de Inspectie J&V & Inspecteur-generaal Korvinus! Deze klachten-procedure(s) loopt/lopen nog steeds…
 
Ik beschik over actuele informatie (zie de bijlagen) dat de veiligheid en gezondheid van de gedetineerden en het personeel nog steeds in gevaar is.
Luistert u alstublieft naar mijn noodoproep: stem voor een nieuw onderzoek naar de misstanden in het gevangenisziekenhuis JCvSZ!

vriendelijke groeten,

Huig Plug
klokkenluider van het gevangenisziekenhuis
Katwijk aan zee

Bijlagen: